Artykuły - Żywienie kliniczne


 • Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych

  2012-12-03

  Autor: Kamila Zacharewicz,

  Otyłość oraz schorzenia z nią współistniejące stanowią poważny problem w krajach uprzemysłowionych. W przypadku nieskuteczności metod zachowawczych, w zależności od wskazań, rozpatruje się leczenie operacyjne. Chirurgia bariatryczna konsekwentnie prowadzi do zmniejszenia masy ciała, łagodzi przebieg chorób współistniejących (zwłaszcza cukrzycy typu 2) oraz obniża długoterminową śmiertelność. Trwałe efekty uzależnione są od ścisłej współpracy ze strony pacjenta, która dotyczy głównie zmiany stylu życia oraz przestrzegania zaleceń żywieniowych. Niezależnie od typu przeprowadzonego zabiegu modyfikacja sposobu żywienia polega na obniżeniu wartości energetycznej diety, zmianie objętości i konsystencji spożywanych posiłków oraz odpowiednim doborze produktów spożywczych.

  Więcej »
 • Podstawy odżywiania dojelitowego. Wchłanianie podstawowych składników odżywczych

  2012-01-08

  Autor: ,

  W pracy przedstawiono podstawy fizjologii przewodu pokarmowego – procesy trawienia i wchłaniania składników odżywczych. Podkreślone zostało znaczenie znajomości zjawisk fizjologicznych w doborze właściwej diety w konstrukcji enteralnej interwencji żywieniowej.

  Więcej »
 • Odcewnikowe zakażenia krwi jako powikłanie żywienia pozajelitowego u dzieci żywionych pozajelitowo w warunkach domowych

  2012-01-03

  Autor: ,

   Zakażenia odcewnikowe krwi są jednym z częstszych i poważniejszych powikłań żywienia pozajelitowego. Celem pracy była analiza częstości występowania, czynników ryzyka, etiologii i przebiegu odcewnikowych zakażeń krwi u 117 dzieci żywionych przewlekle pozajelitowo w warunkach domowych, pozostających pod opieką Centrum Zdrowia Dziecka. W ciągu rocznej obserwacji odnotowano 54 przypadki odcewnikowych zakażeń krwi (1,55/1000 dni PN), z czego 98% przypadków zakończonych pomyślnie. U 14% dzieci zaszła konieczność usunięcia cewnika centralnego.

  Więcej »
 • Osoczowe stężenia oreksyny A po spożyciu różnych mieszanek przeznaczonych do żywienia niemowląt

  2012-01-03

  Autor: ,

  Niemowlęta mogą być żywione naturalnie, mlekiem modyfikowanym lub preparatami mlekozastępczymi. Choć stosowanie mleka modyfikowanego o różnym stopniu hydrolizy białka i preparatów sojowych daje podobne efekty kliniczne, nie ma danych na temat wpływu tych pokarmów na wydzielanie czynników głodu i sytości. Jednym z hormonów nasilających uczucie głodu jest oreksyna. Celem pracy była ocena stężenia tego hormonu po spożyciu różnych mieszanek odżywczych stosowanych do karmienia niemowląt. Badaniem objęto trzynastu ochotników w wieku 23 ± 2 lata. Krew do badań pobierano przed posiłkiem oraz w 15., 30. i 60. minucie po spożyciu w kolejnych dniach po 250 ml: mleka początkowego (Bebilon 1), diety elementarnej (Bebilon amino) i preparatu sojowego (Bebilon sojowy). Oznaczano stężenie w osoczu oreksyny A (metodą ELISA) oraz glukozy (metodą z oksydazą glukozy). Po początkowym szybkim wzroście stężenia oreksyny następował spadek poniżej wartości podstawowych w 30. minucie (z wyjątkiem pobudzenia Bebilonem amino). Wartości wyrzutów zintegrowanych oreksyny po podaniu Bebilonu amino były znamiennie wyższe niż wartości uzyskane po podaniu pozostałych pokarmów (w każdym przypadku p < 0,05). Można stąd wnioskować, że sycący efekt diety elementarnej jest mniejszy niż pozostałych mieszanek, natomiast mieszanki modyfikowane i mieszanki zawierające białka soi mają podobne własności sycące ze względu na podobne poposiłkowe wyrzuty oreksyny A.

  Więcej »
 • Gastrostomie chirurgiczne i laparoskopowe

  2011-12-19

  Autor: ,

  Streszczenie

  Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest najważniejszą metodą żywienia enteralnego. Przeciwwskazania do wykorzystania tej metody są wskazaniem do zastosowania gastrostomii metodą chirurgiczną, która jest związana z ryzykiem powikłań typowych dla leczenia operacyjnego. Metodą alternatywną jest tu gastrostomia wykonana metodą laparoskopową. Najważniejszymi wskazaniami do założenia gastrostomii są choroby neurologiczne (zaburzenia połykania), patologie przełyku (przetoki, zwężenia, zarośnięcie) i choroby nowotworowe. Najczęściej występującym powikłaniem gastrostomii, podawanym przez wielu autorów, jest zakażenie okolicy przetoki. Powikłania groźne dla życia chorego czy jego zgon są opisywane sporadycznie.

  Więcej »
 • Przegląd preparatów stosowanych w żywieniu enteralnym

  2011-12-18

  Autor: ,

  Streszczenie

  Żywienie drogą przewodu pokarmowego przy użyciu zbilansowanych diet przemysłowych jest najwłaściwszym sposobem leczenia żywieniowego. Preparaty te produkowane są w postaci płynnej lub w proszku. Ściśle określony skład diet oraz dobra biodostępność ich składników umożliwia precyzyjne leczenie żywieniowe przy uniknięciu wielu objawów niepożądanych. Preparaty te zawierają pełne lub zhydrolizowane cząsteczki białka jako źródło azotu. Często mają zmodyfikowany skład węglowodanowy (bezlaktozowe). Źródłem węglowodanów są oligosacharydy, maltodekstryny lub skrobia. Źródłem tłuszczu są tłuszcze roślinne LCT. Niektóre preparaty są wzbogacane w MCT i/lub kwasami tłuszczowymi ω-3. Wiele preparatów jest wzbogacanych błonnikiem (np. inuliną). Wszystkie diety można podzielić na diety polimeryczne, oligomeryczne, monomeryczne, diety specjalne (dla specyficznych stanów klinicznych) i diety cząstkowe.

  Więcej »
 • Zasady przygotowywania i uzupełniania mieszanin odżywczych do żywienia pozajelitowego

  2011-12-16

  Autor: ,

  Żywienie pozajelitowe (ŻP) jest obecnie rutynowo stosowaną metodą leczenia. Jednak zastosowanie jej może się wiązać z występowaniem powikłań. Sporządzanie mieszanin odżywczych powinno odbywać się w aptece szpitalnej, co daje gwarancję uzyskania produktu o pożądanej jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej. W niniejszym doniesieniu przedstawiono zasady sporządzania i uzupełniania mieszanin odżywczych oraz sposoby zapewnienia im stabilności. Omówiono również nieprawidłowości pojawiające się w praktyce klinicznej podczas uzupełniania składu worków gotowych do użycia (ready to use – RTU).

  Więcej »
 • Żywienie pacjenta wyniszczonego, z glikogenozą typu I, niewydolnością nerek i niewydolnością oddechową

  2011-12-09

  Autor: ,

  Na oddział intensywnej terapii przyjęto 36-letniego mężczyznę z glikogenozą typu I i jej powikłaniami: krańcowym wyniszczeniem (BMI 12), schyłkową niewydolnością nerek, nadciśnieniem tętniczym, dną moczanową. Chory miał zapalenie płuc i miesiąc wcześniej doznał zatrzymania krążenia w przebiegu hiperkaliemii. Leczenie polegało na podawaniu odpowiednio skomponowanej mieszaniny odżywczej (odpowiedni dobór preparatu aminokwasów, duża ilość glukozy, ograniczona ilość tłuszczu, odpowiednia dawka elektrolitów i wody), kontrolowaniu metabolicznych i klinicznych skutków jej podaży oraz wyrównywaniu pojawiających się zaburzeń, przy utrzymaniu codziennych dializ. Leczono też krwawienie z przewodu pokarmowego i zapalenie płuc. W ciągu dwóch tygodni uzyskano znaczną poprawę metaboliczną i kliniczną. Pacjent mógł wrócić do odżywiania drogą przewodu pokarmowego.


  Więcej »
 • Dokumentacja żywienia pozajelitowego

  2011-12-08

  Autor: ,

  Żywienie pozajelitowe jest ingerencją w metabolizm pacjenta i może prowadzić do poważnych powikłań. Sama technika metody żywienia pozajelitowego również może powodować powikłania. Jest to metoda kosztowna. Staranna dokumentacja tego leczenia pozwala racjonalnie wykorzystywać tę metodę i czyni ją bezpieczną, a jednocześnie umożliwia udowodnienie płatnikowi kosztów leczenia i zasadność ich ponoszenia. Na dokumentację tę składają się: ocena stanu odżywienia, karta kwalifikacji do leczenia żywieniowego, karta dostępu naczyniowego, karty zleceń, recepty, karta żywienia pozajelitowego / karta metaboliczna i obserwacje w historii choroby.

  Więcej »
 • Aktywność dnia codziennego chorych żywionych pozajelitowo w warunkach domowych

  2011-12-07

  Autor: ,

  Żywienie pozajelitowe w warunkach domowych wymaga codziennego wlewu substancji odżywczych, który trwa, zależnie od programu, od 14 do 18 godzin dziennie i może znacznie ograniczać aktywność chorych. Celem pracy było zbadanie, czy pacjenci leczeni w ten sposób są w stanie prowadzić normalny, aktywny tryb życia.

  Badaniom ankietowym poddano grupę 30 chorych (14 kobiet i 16 mężczyzn) żywionych pozajelitowo w warunkach domowych pod opieką Kliniki z powodu zespołu krótkiego jelita. Większość badanych ocenia swój aktualny stan zdrowia jako zadowalający. W badanej grupie 10 osób pracuje zawodowo, w tym 7 jest zadowolonych ze swojej pracy. Pozostali nie pracują. Kobiety twierdzą, że mają około 30 godzin, a mężczyźni ok. 40 godzin wolnego czasu w tygodniu. Większość (20 osób) w wolnym czasie preferuje czynny wypoczynek. Tylko trzech badanych nie wyjeżdża poza miejsce zamieszkania. Sześć osób podróżowało za granicę. Wolny czas mężczyźni najchętniej spędzają na oglądaniu telewizji, filmów oraz na spacerach i pracy na działce, kobiety natomiast głównie na zakupach, spotkaniach z przyjaciółmi i słuchaniu radia, najczęściej muzyki.

  Najistotniejszymi wartościami w życiu badanych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, jest rodzina i zdrowie, a najmniej ważnymi dobra materialne i to, jak postrzegają ich inni. Podobną zgodność wypowiedzi uzyskano na pytanie o to, z czego są najbardziej dumni: są to dzieci, własne małżeństwo i miejsce zamieszkania. Spośród badanych 22 osoby nie należą do żadnej organizacji ani stowarzyszenia i nie biorą udziału w manifestacjach oraz spotkaniach organizacji lokalnych, 18 natomiast uczestniczy w akcjach charytatywnych. Mimo ciężkiej choroby ponad 70% ankietowanych ma jakieś dążenia i cele w swoim życiu.

  Wyniki badania pokazują, że aktywność dnia codziennego chorych żywionych pozajelitowo jest mniej ograniczona, niżby się mogło wydawać.

  Więcej »
« poprzednie   | 1 | 2 |  

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>