Artykuły - Varia


 • Powikłania krwotoczne leczenia przeciwkrzepliwego

  2012-01-16

  Autor: Małgorzata Litwiniuk,

  W leczeniu i profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) stosowane są głównie leki z grupy heparyn oraz antagonisty witaminy K. Krwawienie jest podstawowym działaniem niepożądanym, jakie może wystąpić podczas stosowania tych leków. Aby zapobiec powikłaniom krwotocznym u każdego pacjenta należy rozważyć przeciwwskazania do stosowania leków przeciwkrzepliwych. Grupą szczególnie narażoną na ryzyko krwawienia są ludzie starsi. Lekiem odwracającym przeciwkrzepliwe działanie heparyny jest siarczan protaminy. W przypadku nadmiernego wzrostu wartości INR spowodowanego kuracją antagonistami witaminy K, redukuje się dawkę leku, podaje witaminę K lub świeżo mrożone osocze, w zależności od wartości INR i obecności czynnego krwawienia. 

  Więcej »
 • Endokrynopatia – wpływ na postępowanie okołooperacyjne

  2011-10-09

  Autor: Agnieszka Barchnicka,

  Pacjenci z zaburzeniami funkcji endokrynnych stanowią grupę szczególnie narażoną na powikłania okołooperacyjne. Niezbędne jest właściwe rozpoznanie schorzenia endokrynologicznego oraz przygotowanie przedoperacyjne.

  Więcej »
 • Karnityna – warunkowo niezbędny składnik diety

  2011-10-08

  Autor: ,

  Karnityna jest substancją warunkowo niezbędną, pełniącą podstawową rolę w transporcie i utlenianiu kwasów tłuszczowych, a więc i w generowaniu energii w procesie β-oksydacji, a także w cyklu kwasów trójkarboksylowych.
  Rola karnityny w tym procesie związana jest z regulacją wewnątrzmitochondrialnego stosunku acylo-CoA/CoA-SH i usuwaniem nadmiaru reszt acylowych. U pacjentów żywionych parenteralnie lub enteralnie obserwuje się w ciągu kilku tygodni stopniowy spadek poziomu karnityny w osoczu, do wartości 20 μmol/L, sugerujący jej niedobór tkankowy. Przyczyną obniżonego poziomu karnityny może być: niedobór prekursorów do jej syntezy (lizyny, metioniny, witaminy C, witaminy B6), zmniejszona aktywność enzymów odpowiedzialnych za syntezę, zwiększona utrata drogą nerek, spadek poziomu formy wolnej w stosunku do karnityny całkowitej. U pacjentów żywionych enteralnie bądź parenteralnie ma miejsce zwiększona dostępność glukozy, co w wyniku hiperglikemii prowadzi do zahamowania utleniania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCT) natomiast nie wpływa na utlenianie średniołańcuchowych kwasów (MCT). Transport mitochondrialny MCT jest niezależny od karnityny, a ich metabolizm mitochondrialny jest niezależny od CPT-1 (transferazy palmitynowo-karnitynowej). Karnityna jest natomiast niezbędna do utrzymania odpowiedniego stosunku CoA-SH/acylo-CoA, dla zapewnienia wydajnej pracy cyklu kwasów trójkarboksylowych.
  Wskazuje to na kluczową rolę tzw. „systemu karnityny” w procesie wytwarzania energii. Proponuje się zapobiegawczą dożylną podaż karnityny w dawce 2–15 mg/kg/dzień u pacjentów żywionych pozajelitowo, a u dzieci w dawce 8–10 mg/kg/dzień.

  Więcej »
 • Ostra niewydolność nerek związana z ciążą i porodem

  2011-10-06

  Autor: Gerard Pasternak,

  Ostra niewydolność nerek (ONN) jest zespołem klinicznym w którym dochodzi do nagłego (w czasie <48 godzin) upośledzenia czynności nerek ze wzrostem kreatyniny do wartości > 0,3 mg/dl lub o 50% wartości wyjściowej oraz mocznika o ponad 10mg/dl z jednoczesnym wystąpieniem anurii (zmniejszenia objętości wydalanego moczu poniżej 400 ml/db lub 0,5 ml/kg m.c przez > 6 godzin) [1,2].

  Więcej »
 • Zaburzenia funkcji płytek krwi w cukrzycy

  2011-07-18

  Autor: Edyta Kaczmarska,

  Prawidłowa funkcja płytek obejmuje proces adhezji, aktywacji, agregacji. Podczas uszkodzenia ściany naczynia (uszkodzenia śródbłonka) dochodzi do ekspozycji czynników wiążących płytki takich jak kolagen, fibronektyna, czynnik von Willebranda, fibrynogen, trombospodyna. Krążące trombocyty są przyciągane do miejsca uszkodzenia i wiążą się z wyeksponowanymi komponentami poprzez receptory glikoproteinowe (GP) mieszczące się na powierzchni płytki (GPIb/IX, GPIa/IIa, GPIIb/IIIa).

  Więcej »
  | 1 | 2 |   następne »

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>