Artykuły - Varia


 • Rozpoznanie śmierci mózgu

  2013-03-25

  Autor: Maciej Gryziak,

  Procedura orzekania o śmierci mózgu jest określona w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007. W pierwszym etapie podejrzenia śmierci dokonywane są określone stwierdzenia i wykluczenia, w drugim zaś – badania kliniczne. W określonych sytuacjach mogą być potrzebne dodatkowe badania jak EEG, multimodalne potencjały wywołane czy badania oceniające krążenie mózgowe. Stwierdzenie śmierci mózgu jest konieczne przed pobieraniem narządów do transplantacji i przy decyzji o zaprzestaniu bezcelowej terapii.

  Więcej »
 • Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – repetytorium

  2013-03-25

  Autor: Maciej Gryziak,

  Na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji są opublikowane wytyczne dotyczące sposobu udzielania pierwszej pomocy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Każdy powinien umieć wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS), natomiast zaawansowane zabiegi resuscytacyjne są wykonywane przez personel medyczny. BLS opiera się na wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (u dorosłych 30 uciśnięć – 2 wdechy). W określonych sytuacjach może być także wykorzystane AED. Natomiast ALS poszerzony jest o farmakoterapię i inne zabiegi przywracające akcję serca i spontaniczne oddychanie. Algorytmy postępowania różnią się w przypadku tachykardii i bradykardii. W zależności od sytuacji, podanymi lekami mogą być m.in. amiodaron, atropina, adenozyna, dopamina, adrenalina. 

  Więcej »
 • Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych

  2012-12-03

  Autor: Kamila Zacharewicz,

  Otyłość oraz schorzenia z nią współistniejące stanowią poważny problem w krajach uprzemysłowionych. W przypadku nieskuteczności metod zachowawczych, w zależności od wskazań, rozpatruje się leczenie operacyjne. Chirurgia bariatryczna konsekwentnie prowadzi do zmniejszenia masy ciała, łagodzi przebieg chorób współistniejących (zwłaszcza cukrzycy typu 2) oraz obniża długoterminową śmiertelność. Trwałe efekty uzależnione są od ścisłej współpracy ze strony pacjenta, która dotyczy głównie zmiany stylu życia oraz przestrzegania zaleceń żywieniowych. Niezależnie od typu przeprowadzonego zabiegu modyfikacja sposobu żywienia polega na obniżeniu wartości energetycznej diety, zmianie objętości i konsystencji spożywanych posiłków oraz odpowiednim doborze produktów spożywczych.

  Więcej »
 • Diagnostyka zakrzepicy żył głębokich

  2012-09-03

  Autor: Zofia Dąbrowska,

  W diagnostyce zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) podstawowymi badaniami pozostają

  ultrasonograficzny test uciskowy i oznaczanie poziomu D-dimerów. Wobec niedoskonałości metod stosowanych w diagnostyce ZŻG i niespecyficzności objawów konieczne jest połączenie badań dodatkowych z kliniczną oceną prawdopodobieństwa wystąpienia ZŻG.

  Na ocenę kliniczną składa się wywiad w kierunku czynników ryzyka , badanie fizykalne w kierunku objawów oraz ocena ryzyka z użyciem skal, wśród których najlepiej udokumentowaną jest skala Wellsa.

  Połączenie oceny ryzyka i badań dodatkowych pozawala na najskuteczniejsze, zarówno pod względem specyficzności, czułości jak i kosztów, podejście do diagnostyki zakrzepicy żył głębokich. W niniejszym artykule omówione zostaną skale ryzyka i badania wykorzystywane w diagnostyce ZŻG.

  Więcej »
 • Wskazania do cięcia cesarskiego

  2012-05-09

  Autor: Aleksandra Wieczorek,

  Obserwowany w ostatnich latach wzrost liczby cięć cesarskich, zarówno pierwszorazowych jak i wielokrotnych, skłania ekspertów do weryfikacji wskazań i podjęcia próby ograniczenia dalszego wzrostu liczby tego typu operacji [1]. Istnieje wiele podziałów wskazań do cięcia cesarskiego, m. in. podział oparty na kryterium konieczności zabiegu. Uwzględnia on wskazania bezwzględne (absolutne) - wynikające z warunków anatomicznych uniemożliwiających przeprowadzenie porodu żywego, a nawet i martwego dziecka, oraz względne - związane z istnieniem czynników ryzyka ciążowego lub porodowego [2]. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia praktyka szczególnie przydatny może okazać się podział wskazań pod kątem ich praktycznego zastosowania [3].

  Więcej »
 • Technika ablacyjna a incydenty zatorowe po ablacji migotania przedsionków

  2012-03-21

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Skuteczność zabiegu ablacji migotania przedsionków jest poniżej oczekiwań. Co więcej, ablacja może prowadzić do wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Badania wskazują na wzrost częstości niemych klinicznie incydentów zatorowości ośrodkowego układu nerwowego po zabiegu. Nie jest znane znaczenie kliniczne wystąpienia tych epizodów. Częstość ich występowania może także zależeć od zastosowanej techniki ablacyjnej.

  Więcej »
 • Terapia heroiczna czy uporczywa? Kiedy wolno, a kiedy trzeba odstąpić od dalszego leczenia

  2012-02-13

  Autor: Karolina Czekaj,

  Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci w medycynie dokonał się niesamowity postęp. Coraz skuteczniejsze metody diagnostyki i leczenia  dają możliwość przedłużenia ludzkiego życia. W połączeniu z systemem kształcenia kadry medycznej, skupiającym się na zdiagnozowaniu i wyleczeniu choroby, tworzą poczucie konieczności podtrzymania życia pacjenta za wszelką cenę i brak akceptacji śmierci. Taka postawa prowadzi niejednokrotnie do stosowania terapii i zabiegów uciążliwych dla chorego, nie przynoszących spodziewanej poprawy zdrowia, a jedynie przedłużających cierpienie. Decyzja o zaprzestaniu innych form terapii na rzecz opieki paliatywnej jest jeszcze trudniejsza, gdy pacjentem jest dziecko.

  Więcej »
 • Mechaniczne metody profilaktyki choroby zakrzepowo-zatorowej

  2012-02-02

  Autor: Karolina Czekaj,

  Celem profilaktyki ŻChZZ jest zabezpieczenie pacjenta przed rozwinięciem zakrzepicy nie tylko w czasie hospitalizacji i w okresie pooperacyjnym, ale również podczas operacji oraz po opuszczeniu szpitala. Metody postępowania profilaktycznego możemy podzielić na mechaniczne oraz farmakologiczne, a kluczowym elementem w wyborze odpowiedniej z nich jest ocena ryzyka wystąpienia ŻChZZ. Dysponujemy kilkoma fizykalnymi metodami zapobiegania zakrzepicy żylnej. Ich głównym celem jest zlikwidowanie zastoju żylnego – a więc ułatwienie odpływu krwi. Większość z nich jest łatwa w zastosowaniu i nie wymaga drogiej aparatury. U chorych z niskim i umiarkowanym zagrożeniem zakrzepowym wykazują znaczną skuteczność.

  Więcej »
 • Leczenie NLPZ a ryzyko krwawienia

  2012-01-23

  Autor: Joanna Milewska,

  U chorych przyjmujących regularnie od 2 tygodni niesteroidowe leki przeciwzapalne endoskopowo stwierdzono obecność przekrwień, wybroczyn i nadżerek błony śluzowej u ok. 60% badanych. Wśród osób przyjmujących stale jeden z leków tej grupy, uszkodzenie śluzówek stwierdza się u 5-30% chorych. Wiadomo też, że u ok. 30% pacjentów, którym zalecono stałe przyjmowanie NLPZ, po około 3-6 miesięcy rozwija się owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy. Groźne powikłania związane z przewlekłą terapią zdarzają się u ok. 1-2% chorych, a śmiertelność z tego powodu wynosi 0,22% w skali roku i jest związana przede wszystkim z krwotokami wywoływanymi przez te leki.

  Więcej »
 • Kontrola INR – szczególne sytuacje kliniczne

  2012-01-22

  Autor: Joanna Milewska,

  Doustne antykoagulanty to grupa leków powszechnie stosowanych we wtórnej prewencji choroby zakrzepowo-zatorowej. Zwykle są one przyjmowane przewlekle, nawet do końca życia. Z roku na rok przybywa pacjentów leczonych tymi preparatami. Aby ocenić skuteczność terapii doustnymi antykoagulantami, należy monitorować tzw. międzynarodowy znormalizowany współczynnik INR (International Normalized Ratio). Ryzyko wystąpienia powikłań zwiększa się znacznie w momencie, kiedy wartość współczynnika INR przekracza ustalony zakres normy, dlatego tak ważna jest systematyczna kontrola tego parametru. 

  Więcej »
« poprzednie   | 1 | 2 |  

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>