mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Statyny zwiększają ryzyko cukrzycy?

2012-02-10
cukrzyca, statyny

Źródło: Culver AL, Ockene IS, Balasubramanian R, Olendzki BC, Sepavich DM, et al. Statin use and risk of diabetes mellitus in postmenopausal women in the Women’s Health Initiative. Archives of Internal Medicine 2012; 172(2):144-152.

Od momentu wprowadzenia do obiegu, statyny stały się lekami chętnie stosowanymi przez lekarzy w leczeniu dyslipidemii. Grupą pacjentów, u których dyslipidemia jest stosunkowo częstym problemem są kobiety po menopauzie, u których w wyniku niedoboru estrogenów dochodzi do zaburzeń lipidowych.

W czasopiśmie Archives of Internal Medicine Culver i wsp. opublikowali badanie, w którym obserwowano czy przyjmowanie statyn przez kobiety w wieku pomenopauzalnym (zarejestrowane w Women's Health Institute, WHI) zwiększa u nich częstość występowania cukrzycy. W latach 1993-1998 do rejestrów WHI zgłoszono 161 808 kobiet w wieku pomenopauzalnym (50-79 lat) i rozpoczęto okres follow-up. Cytowane badanie analizuje stan danych na rok 2005. Występowanie cukrzycy badano od momentu rozpoczęcia przyjmowania statyn co rok, do trzech lat przyjmowania tych leków. W celu oszacowania związku między przyjmowaniem statyn a ryzykiem wystąpienia cukrzycy użyto modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Sprawdzono również, jak ryzyko to zależy od rasy/grupy etnicznej, masy ciała i wieku.

Do badania zakwalifikowano 153 840 kobiet, u których w momencie rozpoczęcia badania nie wykryto cukrzycy (7.04 proc. tych kobiet przyjmowało w tym czasie statyny). Podczas łącznego czasu follow-up, który wyniósł 1 004 466 osobolat, odnotowano 10 242 przypadki cukrzycy. Badacze wykazali, że przyjmowanie statyn w momencie rozpoczęcia badania wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy (HR = 1.71; 95% CI [1.61-1.83]). W analizie wieloczynnikowej HR wyniósł 1.48 (95% CI [1.38-1.59]. Co więcej, ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy wiązało się przyjmowaniem wszystkich grup statyn.

W opublikowanym badaniu przyjmowanie statyn przez kobiety w wieku pomenopauzalnym wiązało się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy. W celu stratyfikacji tego ryzyka niezbędne  są  jednak dalsze badania, uwzględniające m.in. rodzaj przyjmowanej statyny oraz dawkę leku.

Autor:
Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>