mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Neuralgia poherpetyczna – jak często występuje i jak wpływa na jakość życia?

2012-01-31
ból, półpasiec

Źródło: Bouhassira D, Chassany O, Gaillat J, Hanslik T, Launay O, i wsp. Patient perspective on herpes zoster and its complications: An observational prospective study in patients aged over 50 years in general practice. Pain 2012; 153:342-349.

Półpasiec (herpes zoster, HZ) jest częstą przypadłością ludzi w starszym wieku. Jest chorobą zakaźną wywoływaną przez reaktywację wirusa ospy wietrznej i półpaśca po pierwotnym zakażeniu. Ostrą fazą HZ określa się okres choroby ≤ 30 dni od pojawienia się wysypki na skórze. Najczęstszym powikłaniem HZ jest neuralgia poherpetyczna (postherpetic neuralgia, PHN), którą definiuje się jako ból utrzymujący się ≥ 3 miesięcy od momentu pojawienia się wysypki. Ryzyko wystąpienia HZ w czasie życia wynosi 25-30 proc. ale wzrasta aż do 50 proc. u osób w wieku ≥ 85 lat. Analogicznie wzrasta ryzyko PHN. Co ważne, PHN występuje również u chorych leczonych lekami przeciwwirusowymi. Biorąc pod uwagę, że liczba osób w wieku podeszłym stale się powiększa, można się spodziewać zwiększonej liczby chorych z HZ, a także PHN.

Na łamach czasopisma Pain opublikowane zostały wyniki wieloośrodkowego prospektywnego badania z 12-miesięcznym okresem follow-up dotyczącego częstości występowania PHN u chorych w wieku ≥ 50 lat.

Nasilenie bólu związanego z HZ określane było za pomocą kwestionariuszy DN4 (Douleur Neuropathique en 4 Questions), ZBPI (Zoster Brief Pain Inventory) oraz NPSI (Neuropathic Pain Symptom Inventory) w dniach 0, 15 oraz miesiącach 1, 3, 6, 9 i 12 od momentu rozpoczęcia choroby. Jakość życia oceniano za pomocą ankiety SF-12 (12-item short-form health survey), a także skali Hospital Anxiety and Depression w dniu 0 oraz w następujących miesiącach: 3, 6 i 12. Spośród 1358 chorych zakwalifikowanych do badania, 1032 zakończyło pełen okres obserwacji (12 miesięcy). Pacjenci wybrani do badania byli w wieku 50-95 lat, natomiast średni wiek pacjentów (± SD) wyniósł natomiast 67.7 lat (± 10.7). 62.2 proc. chorych stanowiły kobiety. Co bardzo istotne, większość z tych pacjetów (94.1 proc.) otrzymywała leki przeciwwirusowe. Neuralgia półpaścowa wystąpiła u 79.6 proc. chorych w dniu 0, 11.6 proc. chorych w 3 miesiącu, 8.5 proc. w 6 miesiącu, 7.4 proc. w 9 miesiącu i 6.0 proc. w 12 miesiącu po rozpoczęciu choroby. Jakość życia była również znamiennie niższa u chorych z przewlekłym bólem.

Podsumowując, pomimo wczesnej diagnozy i szybkiego włączenia leczenia przeciwwirusowego wielu pacjentów doświadcza przewlekłej neuralgii półpaścowej, która w znaczącym stopniu obniża ich jakość życia. 

Autor:
Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>