mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Tlenek azotu podawany z heparyną nie wpływa na parametry krzepnięcia

2012-01-27

Źródło: Goldstein B, Baldassarre J, Young JN. Effects of inhaled nitric oxide on haemostasis in healthy adults treated with heparin: a randomized, controlled, blinded crossover study. Thromb J. 2012;10(1):1.

Wpływ tlenku azotu podawanego w formie wziewnej na czas krwawienia i funkcję płytek krwi był w ostatnich latach przedmiotem wielu badań, jednak często były one niekonkluzywne. Nie wiadomo również, jakie jest działanie tlenku azotu, kiedy podaje się go wraz z lekami wpływającymi na hemostazę. Niewielkie randomizowane badanie, przeprowadzone metodą pojedynczej ślepej próby w grupach skrzyżowanych przez badaczy amerykańskich, rzuciło jednak nieco światła. 

Badanie objęło 12 zdrowych mężczyzn. Uczestnicy otrzymywali wziewnie tlenek azotu (80 ppm lub placebo) przez 30 min wraz z jednoczasowym wstrzyknięciem placebo lub heparyny. Jako kontrolę pozytywną zastosowano aspirynę. Pomiarów parametrów krzepnięcia dokonywano przed leczeniem oraz w ustalonych okresach po leczeniu.

Czas krzepnięcia po aktywacji (ACT), czas protrombinowy (PT) oraz czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT) wzrosły jedynie u osób przyjmujących heparynę. W porównaniu do osób oddychających zwykłym powietrzem, u osób przyjmujących wziewnie NO nie stwierdzono różnic w zakresie pola pod krzywą dla ACT ani po 4, ani po 24 godzinach. Zmiany w czasie krwawienia i agregacji płytek obserwowano jedynie po przyjęciu aspiryny. W żadnej z grup nie stwierdzono istotnych zmian w zakresie stężenia hemoglobiny, ilości krwinek czerwonych ani hematokrytu.

Badacze wnioskują, że podawanie tlenku azotu wraz z heparyną nie daje istotnego efektu addycyjnego w odniesieniu do ACT, PT, aPTT, czasu krwawienia ani agregacji płytek.

 Opracował: dr n. med. Mirosław Kiedrowski

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>