mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Makrolidy a toksyczność statyn

2013-06-10

Źródło: Patel AM, Shariff S, Bailey DG, et al. Statin Toxicity From Macrolide Antibiotic Coprescription: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med. 2013;158(12):869-876.

Na łamach Annals of Internal Medicine opublikowano wyniki populacyjnego badania kohortowego, w którym oceniano jak często pojawiają się toksyczne efekty działania statyn po ich jednoczasowym stosowaniu klarytromycyną i erytromycyną. Warto przypomnieć, że oba ww. antybiotyki makrolidowe blokują izoenzym 3A4 cytochromu P450 (CYP3A4), który odpowiada ze metabolizm statyn makrolidem, który nie wpływa na fukncję CYP3A4 jest azytromycyna.

Do omawianego badania włączono osoby w wieku > 65 lat przewlekle przyjmujące statyny, którym przepisano klarytromycynę (n = 72 591), erytromycynę (n = 3267) lun azytromycynę (n = 68 478).

Najczęściej przyjmowaną przez badanych statyną była atorwastatyna (73 proc.). Na drugim i trzecim miejscu pod względem częstości stosowania znalazła się simwastatyna i lowastatyna. W porównaniu do azytromycyny jednoczesne stosowanie statyn z klarytromycyną lub erytromycyną wiązało się z wyższym ryzykiem hospitalizacji z powodu rabdomiolizy (wzrost ryzyka bezwzględnego o 0,02 proc.; 95 proc. CI [0,01-0,03 proc.]; RR = 2,17; 95 proc. CI [1,04-4,53]) lub ostrej niewydolności nerek (wzrost ryzyka bezwzględnego o 1,26 proc.; 95 proc. CI [0,58-1,95 proc.]; RR = 1,78; 95 proc. CI [1,49-2,14]) oraz wzrostem ogólnej śmiertelności (wzrost ryzyka bezwzględnego o 0,25 proc.; 95 proc. Ci [0,17-0,33 proc.]; RR = 1,56; 95 proc. CI [1,36-1,80]).

Wyniki badania wskazują, że jednoczasowe stosowanie statyn i erytromycyny lub klarytromycyny istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia toksycznych efektów działania statyn. Wydaje się, że bezpieczniejszym makrolidem w grupie pacjentów przewlekle przyjmujących statyny jest azytromycyna.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>