mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Skuteczność resekcji wielonarządowej w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka żołądka

2013-05-08

Źródło: Pacelli F, Cusumano G, Rosa F, et al. Multivisceral Resection for Locally Advanced Gastric Cancer: An Italian Multicenter Observational Study. JAMA Surg. 2013;148(4):353-360.

Na łamach JAMA Surgery opublikowano wyniki prospektywnego badania wieloośrodkowego, w którym oceniano skuteczność wielonarządowej resekcji w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka żołądka.

W sumie w ośrodkach biorących udział w badaniu z powodu raka żołądka zoperowano 2208 chorych. U 206 z tych osób rozpoznano raka żołądka w stadium T4b, z czego u 112 wykonano gastrektomię i resekcję otaczających organów.

Śmiertelność pooperacyjna i częstość występowania powikłań u osób, które przeszły gastrektomię i resekcję wielonarządową wyniosły odpowiednio 3,6 proc. i 33,9 proc. Badania histopatologiczne wykazały, że węzły chłonne zajęte były aż u 89,3 proc. badanych, a średnia ilość węzłów z obecnymi komórkami rakowymi wyniosła 14,8. Przeżycie pięcioletnie wyniosło 27,2 proc. Analiza wieloczynnikowa wykazała, że niezależnymi czynnikami predykcyjnymi są wycięcie zmiany w całości i zajęcie węzłów chłonnych.

Pacelli i wsp. wykazali, że pacjenci poddawani rozszerzonej resekcji narządowej z powodu raka żołądka cechują się w miarę niskimi wskaźnikami chorobowości i śmiertelności pooperacyjnej. Autorzy sugerują, aby resekcja wielonarządowa en bloc wykonywana była wtedy, kiedy możliwe jest wycięcie całego guza, a węzły chłonne są wolne od przerzutów.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>