mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Dieta śródziemnomorska w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych

2013-04-03

Źródło: Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, Covas MI, Corella D, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med. 2013 Apr 4;368(14):1279-90.

Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki randomizowanego wieloośrodkowego badania oceniającego skuteczność diety śródziemnomorskiej w prewencji pierwotnej chorób sercowo-naczyniowych.

Do badania włączono 7447 osób (wiek: 55-80 lat, 57 proc. stanowiły kobiety) o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym ale bez stwierdzonej choroby sercowo-naczyniowej w momencie rozpoczęcia badania. Badanych losowo przydzielano do jednej z trzech diet: (1) śródziemnomorskiej suplementowanej dodatkowo oliwą z oliwek; (2) śródziemnomorskiej suplementowanej orzechami lub (3) diety kontrolnej o ograniczonej zawartości tłuszczów. Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto częstość występowania incydentów sercowo-naczyniowych (zawału serca, udaru lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych).

Pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 288 badanych. Iloraz ryzyka jego wystąpienia wyniósł 0,70 (95 proc. CI [0,54-0,92]) w grupie 1 (n=96), a 0,72 (95 proc. CI [0,54-0,96]) w grupie 2 (n=83). W grupie kontrolnej odnotowano 109 incydentów sercowo-naczyniowych. Nie zaobserwowano działań niepożądanych stosowanych diet.

Estruch i wsp. wykazali, że dieta śródziemnomorska połączona ze spożywaniem dodatkowych ilości orzechów i oliwy z oliwek zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>