mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Wpływ hiperglikemii w przebiegu zawału serca na ryzyko wewnątrzszpitalnego zgonu

2011-12-29

Źródło: José Carlos Nicolau et al., In Patients With Acute Myocardial Infarction, the Impact of Hyperglycemia as a Risk Factor for Mortality Is Not Homogeneous Across Age-Groups, Diabetes Care 01, 2012

Na łamach Diabetes Care ukazała się praca oceniająca wpływ hiperglikemii na ryzyko zgonu u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego w zależności od wieku.
2027 pacjentów z zawałem serca przydzielono do pięciu grup wiekowych. Przeanalizowano wpływ hiperglikemii, zdefiniowanej jako wyjściowa glikemia ≥115mg/dl, na wewnątrzszpitalną śmiertelność w każdej z grup. Skorygowany iloraz szans zgonu wyniósł:
•    7.57 (P = 0.004) –  w grupie pacjentów w wieku poniżej 50 lat
•    3.21 (P = 0.046) -  w grupie pacjentów w wieku  ≥50 i <60 lat
•    3.50 (P = 0.003) -  w grupie pacjentów w wieku ≥60 i <70 lat
•    3.20 (P < 0.001) -  w grupie pacjentów w wieku ≥70 i <80 lat
•    2.16 (P = 0.021) -  w grupie pacjentów w wieku ≥80 lat

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż wpływ hiperglikemii jako pojedynczego czynnika ryzyka w przebiegu zawału jest najsilniej wyrażony u młodszych pacjentów.

Opracowała: lek. Maria Miąskiewicz

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>