mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Jaki jest wpływ cukrzycy na wyniki angioplastyki?

2013-06-13
cukrzyca, STEMI, angioplastyka

Źródło: De Luca G, Dirksen T M, Spaulding Ch., Impact of Diabetes on Long-Term Outcome After Primary Angioplasty. Diabetes Care

Celem badania opublikowanego w Diabetes Care było określenie wpływu cukrzycy na wyniki stosowania angioplastyki ze zwykłymi metalowymi stentami (BMS) i stentami uwalniającymi leki (DES).

Do analiz posłużyły dane ponad 6000 pacjentów ze STEMI, poddawanych angioplastyce w 11 randomizowanych próbach porównujących DES i BMS (badania DESERT).Cukrzyca była zdiagnozowana u 972 pacjentów (15,4%). Były to osoby starsze w porównaniu z innymi badanymi, z częściej występującym nadciśnieniem, hipercholesterolemią, i z dłuższym okresem niedokrwienia  (P < 0.001); nie było natomiast różnic w obrazie angiograficznym ani w charakterystyce zabiegów.  W okresie follow-up wynoszącym 1,201 ± 441, cukrzyca była związana z częstszym występowaniem śmierci (19.1% vs. 7.4%; P < 0.0001), powtórnych zawałów  (10.4% vs. 7.5%; P < 0.001) oraz zakrzepicy w stencie (7.6% vs. 4.8%; P = 0.002).

Badanie wyraźnie pokazuje, że rokowanie po STEMI leczonym angioplastyką jest gorsze u pacjentów chorujących jednocześnie na cukrzycę. Warto jednak zauważyć, że stosowanie DES zmniejsza jej negatywny wpływ na TVR.

Opracował: Maciej Gryziak

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>