mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Długoterminowe rokowanie u osób starszych po wewnątrzszpitalnym NZK

2013-03-04

Źródło: Chan PS, Nallamothu BK, Krumholz HM, Spertus JA, Li Y, Hammill BG, Curtis LH. Long-term outcomes in elderly survivors of in-hospital cardiac arrest. N Engl J Med. 2013;368(11):1019-1026.

Na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania oceniającego odsetek przeżyć długoterminowych oraz ponownych hospitalizacji u pacjentów w wieku podeszłym po wewnątrzszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK). Do badania włączono 6972 osób w wieku ≥65 lat.

Wykazano, że po roku od wypisu ze szpitala, 58,5 proc. badanych nadal żyło, a 34,4 proc. nie wymagało ponownej hospitalizacji. Roczne przeżycie malało wraz ze wzrostem wieku badanego i wynosiło 63,7 proc., 58,6 proc. i 49,7 proc. dla odpowiednich grup wiekowych – 65-74 lata, 75-84 lata i ≥85 lat (p<0,001), było też niższe w przypadku mężczyzn niż kobiet (58,6 proc. vs 60,9 proc., p=0,03) i wśród pacjentów rasy czarnej niż białej (52,5 proc. vs 60,4 proc., p=0,001). Roczne przeżycie u pacjentów z ubytkami neurologicznymi w momencie wypisu wyniosło 72,8 proc. (ubytki łagodne lub brak), 61,1 proc. (ubytki umiarkowane), 42,2 proc. (istotne ubytki neurologiczne) i 10,2 proc. (chorzy w śpiączce lub stanie wegetatywnym) (p<0,001). Ponownych hospitalizacji w przeciągu roku wymagali częściej chorzy rasy czarnej, kobiety oraz badani z ubytkami neurologicznymi (p<0,05). Opisane wyżej różnie w odsetku przeżyć i ponownych hospitalizacji utrzymywały się przez pierwsze 2 lata badania. Po 3 latach odsetek przeżyć chorych po wewnątrzszpitalnym NZK był podobny do grupy pacjentów przyjętych do szpitala z powodu niewydolności serca (43,5 proc. vs 44,9 proc., RR=0,98, 95 proc. CI [0,95-1,02], p=0,35).

Badanie wykazało, że spośród osób w wieku ≥65 lat po wewnątrzszpitalnym NZK 60 proc. przeżywało 1 rok, a przeżycie trzyletnie było podobne do tego u pacjentów z niewydolnością serca. Dodatkowo, odsetek ponownych hospitalizacji i przeżycia zależał od warunków demograficznych i stanu neurologicznego badanych. 


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>