mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Amoksycylina nieskuteczna w infekcjach dolnych dróg oddechowych!

2013-01-28

Źródło: Little P, et al. Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet Infectious Diseases 2013;13(2):123 - 129.

Na łamach The Lancet Infectious Diseases opublikowano wyniki randomizowanego badania kontrolowanego placebo, w którym oceniano czy amoksycylina jest skuteczna w leczeniu zakażeń dolnych dróg oddechowych u osób, u których nie ma klinicznych przesłanek do rozpoznania zapalenia płuc.

Do badania włączono chorych w wieku ≥18 lat z ostrą infekcją dolnych dróg oddechowych (kaszel trwający ≤28 dni), u których nie podejrzewano zapalenia płuc. Badanych randomizowano do grupy leczonej amoksycyliną (1g 3x/d przez 7 dni, n=1038) lub do grupy, której podawano placebo (n=1023). Pierwszorzędowym punktem końcowym był okres utrzymywania się umiarkowanych i silnych objawów choroby, punktami drugorzędowymi natomiast nasilenie objawów w 2.-4. dniu leczenia oraz pogorszenie się objawów lub wystąpienie nowych.

Nie zaobserwowano istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi grupami jeśli chodzi o długość utrzymywania się umiarkowanych i silnych objawów choroby (HR=1,09, 95 proc. CI [0,96-1,18], p=0,229) oraz ciężkość objawów (1,69 placebo vs 1,62 amoksycylina). Nowe objawy lub pogorszenie objawów choroby zdarzało się istotnie rzadziej wśród chorych przyjmujących amoksycylinę niż placebo (162/1021 [15,9 proc.] vs 194/1006 [19,3 proc.], p=0,043, NNT=30). W grupie leczonej amoksycyliną częściej niż w przypadku placebo obserwowano występowanie nudności, wysypki i biegunki (NNH=21, 95 proc. CI [11-174], p=0,025), wydarzył się też jeden epizod analifaksji po amoksycylinie. Hospitalizacji wymagało dwóch chorych przyjmujących placebo i jeden chory leczony amoksycyliną. Przewagi podawania amoksycyliny nad placebo nie wykazano w grupie chorych ≥65 lat (n=595).

Wyniki badania wskazują, że w przypadku infekcji dolnych dróg oddechowych, kiedy nie ma podejrzenia zapalenia płuc, podanie amokscyliny nie ma przewagi w leczeniu nad placebo.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>