mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

LMWH czy UFH po operacji bariatrycznej?

2012-12-10

Źródło: Birkmeyer NJO, et al. Comparative effectiveness of unfractionated and low-molecular-weight heparin for prevention of venous thromboembolism following bariatric surgery. Archives of Surgery 2012;147(11):994-998.

Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki badania kohortowego porównującego skuteczność heparyny drobnocząsteczkowej (low-molecular-weight heparin, LMWH) i heparyny niefrakcjonowanej (unfractionated heparin, UFH) w profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych po operacjach bariatrycznych.

Do badania włączono 24 777 chorych. Leczenie przeciwzakrzepowe podawana w 3 schematach: UFH przed i po operacji (UFH/UFH), UFH przed operacją i LMWH po operacji (UFH/LMWH) lub LMWH przed i po operacji (LMWH/LMWH). Głównymi punktami końcowymi były: wystąpienie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), krwotoku lub ciężkiego krwotoku (wymagającego przetoczenia >4 j. Krwi) w przeciągu 30 dni od operacji.

Wykazano, że częstość występowania ŻChZZ była znacznie niższa w grupie LMWH/LMWH (0,25 proc., p<0,001) i UFH/LMWH (0,29 proc., p=0,03) niż w grupie leczonej wg schematu UFH/UFH (0,68 proc.). Schematy leczenia przeciwkrzepliwego UFH/LMWH (0,22 proc., p=0,006) i LMWH/LMWH (0,21 proc., p<0,001) były podobnie skuteczne u chorych z niskim ryzykiem ŻChZZ (ryzyko <1 proc.). U chorych z wysokim ryzykiem ŻChZZ (≥1 proc.) schemat LMWH/LMWH (1,46 proc., p=0,10) okazał się skuteczniejszy niż UFH/LMWH (2,36 proc., p=0,90). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi grupami jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia krwotoku i poważnego krwotoku.

Podsumowując, LMWH jest skuteczniejsza od UFH w profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych po operacjach bariatrycznych. Nie zwiększa ponadto ryzyka wystąpienia krwawienia.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>