mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Antagoniści układu RAA zmniejszają śmiertelność u chorych z HFPEF

2012-11-26

Źródło: Lund LH, et al. Association between use of renin-angiotensin system antagonists and mortality in patients with heart failure and preserved ejection fraction. JAMA 2012;308(20):2108-2117.

Niewydolność serca z prawidłową frakcją wyrzutową (heart failure with preserved ejection fraction, HFPEF) może prowadzić do zgonu równie często co niewydolność serca z obniżoną frakcją wyrzutową (heart failure with reduced ejection fraction, HFREF) dlatego odpowiednie leczenie chorch z tej grupy jest niezwykle ważne.

Na łamach The Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki prospektywnego badania oceniającego wpływ antagonistów układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) na śmiertelność wśród chorych z HFPEF. Do badania włączono 16 216 chorych z HFPEF (EF ≥40 proc., średni wiek 75 lat, 46 proc. badanych stanowiły kobiety). Badanym podawano leki z grupy RAA (n=12 543) lub pozostawiano bez takiego leczenia (n=3673).

Wykazano, że roczne przeżycie wśród chorych z HFPEF przyjmujących antagonistów układu RAA wyniosło 77 proc. (95 proc. CI [75 proc.-78 proc.]), wśród chorych nieleczonych natomiast 72 proc. (95 proc. CI [70 proc.-73 proc.]) (HR=0,91, 95 proc. CI [0,85-0,98], p=0,008).

Podsumowując, wyniki badania wskazują, że przyjmowanie antagonistów układu RAA przez chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową redukuje śmiertelność w tej grupie.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>