mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Linezolid skuteczny w leczeniu wielolekoopornej gruźlicy

2012-10-17

Źródło: Lee M, et al. Linezolid for treatment of chronic extensively drug-resistant tuberculosis. New England Journal of Medicine 2012;367:1508-1518.

Linezolid jest syntetycznym chmemioterapeutykiem z grupy oksazolidynonów zarejestrowanym w leczeniu zakażeń wielolekoopornymi szczepami bakterii Gram (+). Linezolid in vitro wykazuje też skuteczność względem bakterii z grupy Mycobacterium.

Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo linezolidu w leczeniu chorych z wielolekoooporną gruźlicą.

Do badania włączono 41 chorych na gruźlicę płucną, u których w posiewie plwociny wyhodowano prątki wielolekooporne (extensively drug-resistant, XDR) nie reagujące na dostępne sześciomiesięczne leczenie przeciwgruźlicze. Chorych losowo przydzielano do grupy leczonej linezolidem (600 mg/d) od początku lud z 2-miesięcznym opóźnieniem. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wyjałowienie posiewu plwociny (maksymalnie po 4 miesiącach). Po wystąpieniu pierwszorzędowego punktu końcowego lub po 4 miesiącach (w zależności od tego, co nastąpiło szybciej) chorych poddawano kolejnej randomizacji i przez kolejne 18 miesięcy podawano im linezolid w dawce 600 mg/d lub 300 mg/d.

Po 4 miesiącach badania u 15/19 (79 proc.) chorych, u których linezolid włączono od razu oraz u 7/20 (35 proc.) chorych,  u których terapię rozpoczęto z dwumiesięcznym opóźnieniem uzyskano wyjałowienie plwociny (p=0,001). Wyjałowienie plwociny uzyskano u większości chorych (34/39 [87 proc.]) w przeciągu 6 miesięcy od włączenia linezolidu do farmakoterapii gruźlicy. Istotne klinicznie działania uboczne leku wystąpiły u 31/38 (82 proc.) chorych, którym podawano linezolid (u 3 chorych zdecydowano o przerwaniu leczenia). Działania niepożądane występowały rzadziej u chorych przyjmujących linezolid w dawce 300 mg/d po drugiej randomizacji niż u chorych przyjmujących 600 mg/d. Trzynastu chorych ukończyło pełen cykle leczenia i nie wystąpił u nich nawrót choroby. Oporność na linezolid zaobserwowano u 4 chorych.

Podsumowując, linezolid jest skuteczny w leczeniu gruźlicy płucnej wywołanej przez prątki XDR, jednak w trakcie leczenia niezbędny jest dokładny monitoring chorych ze względu na dość często występujące niepożądane działania leku.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>