mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Witamina D nie obniża cholesterolu LDL

2012-09-26

Źródło: Ponda MP, et al. The short-term effects of vitamin D repletion on cholesterol: A randomized, placebo-controlled trial. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2012;32:2510-2515.

Wyniki badań donoszą, że niedobór witaminy D może prowadzić do dyslipidemii. Jednak nie do końca jasne jest, czy suplementacja witaminy D wpływa na poprawę profilu lipidowego.

Na łamach Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology opublikowano wyniki randomizowanego badania kontrolowanego placebo oceniającego krótkoterminowy wpływ podawania witaminy D na profil lipidowy.

Do badania włączono 151 dorosłych z niedoborem witaminy D (25-hydroksywitamina D <20 ng/mL) i podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Badanych randomizowano do grupy przyjmującej 50 000 IU witaminy D3 tygodniowo przez 8 tygodni lub grupy otrzymującej placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była zmiana stężenia cholesterolu LDL.   

Wykazano, że podawanie witaminy D nie poprawia profilu lipidowego. W porównaniu z placebo, suplementacja witaminy D nie wpływała na stężenie cholesterolu LDL (średnia zmiana wyniosła +18 nmol/L; 95 proc. CI [-80-(+116) nmol/L]; p=0,63). Profil lipidowy nie zmieniał się też jeśli chodzi o stężenia cholesterolu całkowitego (+5,8 mg/dL; 95 proc. CI [-1,4-(+13,0) mg/dL]; p=0,14), cholesterolu HDL (+0,4 mg/dL; 95 proc. CI [-1,6-(+2,6) mg/dL]; p=0,71) i triglicerydów (+7,9 mg/dL; 95 proc. CI [-6,5-(+22,3) mg/dL]). Dodatkowo, wykazano że zmiany w stężeniu cholesterolu LDL dodatnio korelowały ze zmianami stężenia wapnia w surowicy (p<0,001) i odwrotnie korelowały ze stężeniem parathormonu (p=0,02).

Wyniki badania wskazują, że suplementacja witaminy D nie wpływa na poprawę profilu lipidowego. Ponadto, wzrost stężenia wapnia i spadek stężenia parathormonu w surowicy spowodowane podażą witaminy D prowadziły do wzrostu stężenia cholesterolu LDL.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>