mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Farmakoterapia vs operacja: co skuteczniejsze w leczeniu chorób związanych z otyłością?

2012-09-12

Źródło: Leonetti F, et al. Obesity, type 2 diabetes mellitus, and other comorbidities: A prospective cohort study of laparoscopic sleeve gastrectomy vs medical treatment. Archives of Surgery 2012;147(8):694-700.

Chirurgia bariatryczna stała się w ostatnich latach bardzo popularną metodą w leczeniu otyłości i chorób jej towarzyszących. Oczywiście do wyboru pozostaje też farmakoterapia. Która metoda jest skuteczniejsza?

Na łamach Archives of Surgery opublikowano wyniki badania porównującego chirurgię bariatryczną (rękawową resekcję żołądka [sleeve gastrectomy, SG]) i farmakoterapię w leczeniu cukrzycy typu 2 i innych chorób związanych z otyłością - obturacyjnego bezdechu sennego, nadciśnienia i dyslipidemii u otyłych chorych z cukrzycą typu 2.

Do badania włączono 60 patologicznie otyłych chorych z cukrzycą typu 2. Pierwsza połowa badanych (grupa A) przeszła SG, natomiast druga połowa (grupa B) była leczona farmakologicznie. Chorzy byli obserwowani przez 18 miesięcy (wizyty kontrolne odbywały się co 3 miesiące).

W grupie A przed operacją średnia (SD) wartość wskaźnika BMI wyniosła 41,3 (6,0), średnie (SD) stężenie glukozy na czczo 166,6 mg/dL (68,1 mg/dL), a średnia (SD) wartość hemoglobiny glikowanej 7,9 proc. (2,1 proc.). Po 18 miesiącach okresu obserwacyjnego wartości te wyniosły odpowiednio 28,2 (5,4), 96,2 mg/dL (29,4 mg/dL) i 6,0 proc. (1,5 proc.). U 80 proc. badanych w tej grupie operacja doprowadziła do wyleczenia cukrzycy, z 50 proc. do 10 proc. spadła częstość występowania obturacyjnego bezdechu sennego, a chorzy na nadciśnienie i dyslipidemię zredukowali ilość leków stosowanych z powodu tych chorób. W grupie B na początku badania wskaźnik BMI wynosił średnio 39,0 (5,5), średnie stężenie glukozy na czczo 183,7 mg/dL (63,5 mg/dL), a średnia wartość hemoglobiny glikowanej 8,1 proc. (1,7 proc.). Po 18 miesiącach wartości te wynosiły odpowiednio 39,8 (5,0), 183,7 mg/dL (63,5 mg/dL) i 8,1 proc. (1,7 proc.). U wszystkich chorych w grupie B utrzymała się cukrzyca, a u części leczenie cukrzycy wymagał zintensyfikowania. Zaobserwowano też wzrost ilości leków stosowanych z powodu nadciśnienia i dyslipidemii, a częstość występowania obturacyjnego bezdechu sennego nie zmieniła się.

Wyniki badania potwierdzają, że rękawowa resekcja żołądka jest skuteczniejsza od farmakoterapii w leczeniu patologicznej otyłości oraz chorób z nią związanych.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>