mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Leptyna markerem progresji cukrzycowej choroby nerek?

2011-10-22
cukrzyca typu 2, nefropatia, leptyna

Źródło: Ko Hanai, et al. Association of Serum Leptin Levels With Progression of Diabetic Kidney Disease in Patients With Type 2 Diabetes. Diabtes Care 2011,10.

Naukowcy z Tokio sugerują, że badanie osoczowego poziomu leptyny może okazać się markerem ryzyka postępu nefropatii cukrzycowej u osób chorujących na cukrzycę typu 2. 
Obserwacyjne badanie kohortowe objęło 668 uczestników, których przypisano na zasadzie podziału tercylowego do trzech grup, w zależności od poziomu leptyny we krwi. W okresie obserwacji systematycznie kontrolowano u nich wartości filtracji kłębuszkowej (eGFR) oraz albuminurię, a wnioski  końcowe wysunięto na podstawie zestawienia zmian parametrów funkcji nerek z wyjściowym poziomem leptyny we krwi.  


Gorsze rokowanie oraz szybszy postęp nefropatii cukrzycowej obserwowano u pacjentów z grup o niskim, jak i wysokim osoczowym stężeniu leptyny (roczny spadek eGRF wynosił u nich odpowiednio  2,07  oraz  2,14 mL/min/1.73 m2). U osób ze średnimi wartościami stężenia hormonu roczny spadek eGRF wynosił tylko 0.82 mL/min/1.73 m2.  Albuminuria narastała szybciej przy niskim niż przy wysokim poziomie leptyny (HR = 3.125, 95% CI 1.3–7.5).

Reasumując, ryzyko postępu nefropatii u pacjentów z cukrzycą typu 2 może być podwyższone zarówno przy zbyt wysokich jak i niskich w stosunku do wartości średnich stężeniach leptyny we krwi.  

Opracowała: lek. Maria Miąskiewicz

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>