mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Eltrombopag w małopłytkowości spowodowanej przewlekłymi chorobami wątroby

2012-08-27

Źródło: Eltrombopag before procedures in patients with cirrhosis and thrombocytopenia. Afdhal NH, et al; ELEVATE Study Group. New England Journal of Medicine 2012;367(8):716-24.

Jednym z powikłań marskości wątroby jest małopłytkowość. Jeszcze do niedawna jedynym wyjściem u chorych z marskością wątroby i małopłytkowością planowanym do procedur inwazyjnych było przetoczenie koncentratu krwinek płytkowych, najnowsze wyniki badań wskazują jednak, że transfuzje może zastąpić lek o nazwie eltrombopag – doustny agonista receptora trombopoetyny.

Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego skuteczność eltrombopagu w podnoszeniu liczebności płytek krwi u chorych  z trombocytopenią i przewlekłą chorobą wątroby.

W sumie do badania włączono 292 chorych z przewlekłą chorobą wątroby i liczebnością płytek <50 000/mm3, których randomizowano do dwóch grup badawczych: (1) chorzy otrzymywali eltrombopag w dawce 75 mg/d przez 14 dni lub (2) chorzy otrzymywali placebo przez 14 dni przed wykonaniem planowanej procedury inwazyjnej, którą przeprowadzano w przeciągu 5 dni od podania ostatniej dawki. Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto brak konieczności wykonania przetoczenia koncentratu płytkowego przed, w trakcie i do 7 dni po przeprowadzeniu zabiegu. Drugorzędowym punktem końcowym było wystąpienie krwawienia (≥2. stopnia wg WHO) w tym czasie.

Przetoczenia płytek udało się uniknąć u 104/145 chorych, którzy otrzymywali eltrombopag (72 proc.) i u 28/147 chorych, którym podawano placebo (19 proc.) (p<0,001). Nie zaobserwowano istotnych różnic w występowaniu krwawienia w obu badanych grupach (17 proc. eltrombopag vs 23 proc. placebo). Epizody zakrzepowe w układzie żyły wrotnej wystąpiły u 6 chorych leczonych eltrombopagiem i u 1 chorego, któremu podawano placebo. Częstość występowania innych działań niepożądanych była podobna w obu badanych grupach.

Podsumowując, zaprezentowane wyniki badania wskazują, że eltrombopag (w porównaniu do placebo) ogranicza konieczność przetaczania koncentratu płytek u chorych z małopłytkowością spowodowaną przewlekłymi chorobami wątroby. Zwiększa jednak ryzyko zakrzepicy w układzie żyły wrotnej.


Autor:
lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>