mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Azytromycyna z zapobieganiu zakażeniom u chorych z rozstrzeniami oskrzeli

2012-08-22

Źródło: Wong C, et al. Azithromycin for prevention of exacerbations in non-cystic fibrosis bronchiectasis (EMBRACE): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. The Lancet 2012;380(9842):660-667.

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym wykazującym działanie przeciwzapalne i immunomodulacyjne. Jednak jej skuteczność w zapobieganiu infekcjom u chorych z rozstrzeniami oskrzeli nie została jeszcze wystarczająco przebadana.

Na łamach The Lancet ukazały się wyniki pracy naukowej, w której badano czy azytromycyna zmniejsza częstość infekcji, poprawia funkcję płuc i jakość życia u chorych z rozstrzeniami oskrzeli niespowodowanymi mukowiscydozą.

Omawiane badanie było randomizowanym badaniem z podwójnie ślepą próbą kontrolowanym placebo. Włączono do niego chorych w wieku ≥18 lat, u których rozpoznanie rozstrzeni oskrzeli postawiono za pomocą tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości i u których w przeciągu roku przed badaniem doszło do przynajmniej jednej infekcji płucnej wymagającej antybiotykoterapii. Badanych randomizowano do grupy przyjmującej azytromycynę w dawce 500 mg (71 chorych) lub placebo (70 chorych) trzy razy w tygodniu przez 6 miesięcy. Punktami pierwszorzędowymi była częstość występowania zakażeń po zastosowanym leczeniu, zmiana wartości FEV1 przed podaniem leków rozszerzających oskrzela i punktacja w skali St George's Respiratory Questionnaire (SGRQ).

Wśród badanych, którym podawano azytromycynę częstość zakażeń płucnych w przeliczeniu na jednego chorego wyniosła 0,59, w grupie przyjmujące placebo – 1,57 (stosunek częstości wyniósł 0,38, 95 proc. CI [0,26-0,54], p<0,0001). Wartość FEV1 przed podaniem leku rozszerzającego oskrzela nie zmieniła się u chorych przyjmujących azytromycynę, u chorych przyjmujących placebo spadła o 0,04 L, ale różnica ta nie była istotna statystycznie (0,04 L, 95 proc. CI [-0,03-0,12], p=0,251). Punktacja w skali SGRQ nie różniła się znacząco pomiędzy badanymi grupami (azytromycyna: -5,17 punktów, placebo: -1,92 punkty, różnica: -3,25, 95 proc. CI [-7,21-0,72], p=0,108).

Wyniki badania wskazują, że azytromycyna może być skuteczna w zapobieganiu zakażeniom płucnym u chorych z rozstrzeniami oskrzeli niespowodowanymi mukowiscydozą.


Autor: 

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>