mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Samotność u osób starszych czynnikiem predykcyjnym ograniczenia sprawności i zgonu

2012-08-08

Źródło: Perissinotto CM, et al. Loneliness in older persons: a predictor of functional decline and death. Arch Intern Med. 2012;172(14):1078-1084.

Samotność u ludzi starszych może być źródłem stresu, cierpienia, a także pogorszenia jakości życia.

Perissinotto i wsp. badali związek pomiędzy samotnością, a spadkiem samodzielności i zgonem wśród dorosłych w wieku >60 lat (badanie przeprowadzono na populacji amerykańskiej).

Omawiane badanie było dynamicznym badaniem kohortowym obejmujących 1604 osoby w wieku >60 lat. Badanych oceniano w 2002 roku (baseline assessment) oraz co 2 lata do roku 2008 zadając im trzy pytania: (1) Czy czują się osamotnieni? (2) Czy czują się odizolowani od reszty społeczeństwa? (3) Czy brakuje im towarzystwa? Badanych na podstawie odpowiedzi kategoryzowano jako osoby nie-samotne (prawie nigdy nie odpowiadały twierdząco na zadane pytania) lub osoby samotne (jeśli czasami lub często odpowiadał twierdząco na zadawane pytania). Za pierwszorzędowe punkty końcowe przyjęto: zgon w okresie 6 lat oraz spadek samodzielności/funkcjonalności w okresie 6 lat w zakresie 4 aktywności: utrudnione wykonywanie codziennych czynności (ADL), utrudnione posługiwanie się kończynami górnymi, ograniczenie mobilności i problemy we wchodzeniu po schodach.

Średni wiek badanych wyniósł 71 lat, 59 proc. stanowiły kobiety, 81proc. badanych było rasy białej, 11 proc. czarnej i 6 proc. rasy latynoskiej. 18 proc. badanych mieszkało samotnie. Wśród badanych 43 proc. zgłosiło, że czują się samotni. Wykazano, że samotność miała wpływ na wszystkie badane parametry. U osób samotnych częściej występowały: problemy z wykonywaniem ADL (24,8 proc. vs 12,5 proc., RR=1,59, 95 proc. CI [1,23-2,07]), ograniczenie funkcjonalności kończyn górnych (41,5 proc. vs 28,3 proc., RR=1,28, 95 proc. CI [1,08-1,52]), spadek mobilności (38,1 proc. vs 29,4 proc., RR=1,18, 95 proc. CI [0,99-1,41]) oraz trudności z wchodzeniem po schodach (40,8 proc. vs 27,9 proc., 95 proc. CI [1,10-1,57]). Dodatkowo samotność wiązała się z wyższym ryzykiem zgonu (22,8 proc. vs 14,2 proc., HR=1,45, 95 proc. CI [1,11-1,88]).

Podsumowując, autorzy wykazali, że samotność wśród osób w wieku >60 lat jest związana z częstszym występowaniem ograniczenia sprawności i zgonu wśród tych chorych.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>