mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Resuscytacja płynowa u chorych z ciężką sepsą – HAES czy mleczan Ringera?

2012-07-16

Źródło: Perner A, et al. Hydroxyethyl starch 130/0.42 versus Ringer's acetate in severe sepsis. New England Journal of Medicine 2012;367:124-134.

Płyn HAES (hydroksyetylowana skrobia) jest szeroko stosowany na oddziałach intensywnej terapii. Na łamach New England Journal of Medicine ukazały się wyniki badania oceniającego bezpieczeństwo stosowania HAES  u chorych z ciężką sepsą. W tym wieloośrodkowym badaniu autorzy losowo przydzielali chorych z ciężką sepsą do płynoterapii 6 proc. HAES 130/0,42 (Tetraspan®) lub mleczanem Ringera w ilości 33 ml/kg mc./dobę. Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto wystąpienie zgonu lub schyłkowej niewydolności nerek po 90 dniach obserwacji.

W sumie do badania włączono 804 chorych, a analizie intention-to-treat poddano 798 badanych. Do grupy otrzymującej HAES należało 398 chorych, natomiast mleczan Ringera podawano 400 badanym. Po 90 dniach obserwacji odnotowano 201 zgonów (51 proc.) w grupie, której podawano HAES 130/0,42 oraz 172 zgony (43 proc.) wśród chorych otrzymujących mleczan Ringera (RR=1,17, 95 proc. CI [1,01-1,36], p=0,03). Schyłkowa niewydolność nerek wystąpiła u dwóch chorych (po jednym w każdej badanej grupie). W przeciągu okresu obserwacyjnego leczenie nerkozastępcze włączono u 87 chorych otrzymujących HAES 130/0,42 (22 proc.) i u 65 chorych otrzymujących mleczan Ringera (16 proc.) (RR=1,35, 95 proc. CI [1,01-1,80], p=0,04), istotne krwawienie zaobserwowano natomiast odpowiednio u 38 (10 proc.) vs 25 (6 proc.) badanych (RR=1,52, 95 proc. CI [0,94-2,48], p=0,09).

Podsumowując, w badaniu wykazano, że w porównaniu do mleczanu Ringera, chorzy z ciężką sepsą otrzymujący w ramach resuscytacji płynowej HAES 130/0,42 częściej wymagają terapii nerkozastępczej oraz mają zwiększone ryzyko zgonu.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>