mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Wczesne leczenie chirurgiczne w infekcyjnym zapaleniu wsierdzia

2012-07-04

Źródło: Kang DH, Kim YJ, Kim SH, Sun BJ, Kim DH, Yun SC, Song JM, Choo SJ, Chung CH, Song JK, Lee JW, Sohn DW. Early surgery versus conventional treatment for infective endocarditis. New England Journal of Medicine 2012;366(26):2466-2473.

Wskazania do operacyjnego leczenia infekcyjnego zapalenia wsierdzia (IZW) budzą wiele kontrowersji. Wątpliwości starała się rozwiać grupa japońskich badaczy, którzy w swojej pracy naukowej porównywali skuteczność operacyjnego i zachowawczego leczenia IZW.

Do badania włączono chorych z IZW zajmującym lewe serce z poważnym uszkodzeniem zastawek i dużymi wegetacjami bakteryjnymi. Chorych losowo kwalifikowano do wczesnego postępowania operacyjnego (n=37) lub zachowawczego (n=39). Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto wystąpienie zgonu wewnątrzszpitalnego i epizodów zatorowych w przeciągu 6 tygodni od podziału chorych na badane grupy.

Chorzy w grupie leczonej chirurgicznie poddawani byli operacji w przeciągu 48 h od randomizacji. Wśród chorych leczonych zachowawczo operację przeprowadzono u 30 (77 proc.) badanych: u 27 chorych w okresie hospitalizacji, u 3 chorych natomiast w czasie okresu obserwacyjnego.

Pierwszorzędowy punkt końcowy zaobserwowano u 1 chorego (3 proc.) z grupy poddanej wczesnej operacji vs u 9 chorych (23 proc.) leczonych zachowawczo (HR=0,10, 95 proc. CI [0,01-0,82], p=0,03). Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic jeśli chodzi o śmiertelność w badanych grupach (3 proc. vs 5 proc., HR=0,51, 95 proc. CI [0,05-5,66], p=0,59). Ryzyko wystąpienia skumulowanego punktu końcowego (zgonu, incydentu zatorowego lub nawrotu IZW w przeciągu 6 miesięcy) wyniosło 3 proc. w grupie chorych poddawanych wczesnej interwencji chirurgicznej vs 28 proc. wśród chorych leczonych zachowawczo (HR=0,08, 95 proc. CI [0,01-0,65], p=0,02).

Podsumowując, badacze wykazali, że wczesne leczenie operacyjne chorych z IZW z dużymi wegetacjami zastawkowymi znacząco redukowało ryzyko zgonu i incydentów zatorowych.


Autor:

lek. Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>