mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Ezofagektomia małoinwazyjna vs otwarta u chorych z rakiem przełyku

2012-06-20

Źródło: Biere SS, van Berge Henegouwen MI, Maas KW, Bonavina L, Rosman C, et al. Minimally invasive versus open oesophagectomy for patients with oesophageal cancer: a multicentre, open-label, randomised controlled trial. The Lancet 2012;379(9829):1887-1892.

Leczenie chirurgiczne jest podstawą leczenia raka przełyku. Jednak u dużego odsetka operowanych metodą otwartą dochodzi do poważnych powikłań płucnych. Dlatego coraz częściej wykonuje się laparoskopowe usunięcie przełyku.

Na łamach czasopisma The Lancet opublikowano wyniki pracy porównującej otwartą i małoinwazyjną ezofagektomię pod względem częstości pooperacyjnych powikłań płucnych i redukcji śmiertelności. Omawiane badanie było wieloośrodkowym randomizowanym badaniem typu open-label przeprowadzonym w trzech krajach w okresie od czerwca 2009 do marca 2011. Do badania włączono chorych w wieku 18-75 lat z potwierdzoną diagnozą resekcyjnego raka przełyku lub raka połączenia żołądkowo-przełykowego. Badanych losowo przydzielono do dwóch grup badawczych: chorych operowanych z dostępu otwartego (przez torakotomię) i chorych operowanych laparoskopowo. Za pierwszorzędowe punkty końcowe przyjęto wystąpienie zapalenia płuc w okresie 2 tygodni od operacji i w czasie całego pobytu w szpitalu.

W sumie do badania włączono 115 chorych (56 chorych operowano metodą otwartą, 59 chorych metodą małoinwazyjną). W przeciągu 2 tygodni od operacji zapalenie płuc wystąpiło u 16 chorych (29 proc.) operowanych „na otwarto” i u 5 chorych (9 proc.) operowanych laparoskopowo (RR=0,30, 95 proc. CI [0,12-0,76], p=0,005). W czasie całego pobytu w szpitalu odnotowano zapalenie płuc u 19 chorych (34 proc.) poddanych operacji otwartej i u 7 chorych (12 proc.) operowanych małoinwazyjnie (RR=0,35, 95 proc. CI [0,16-0,78], p=0,005). W trakcie badania odnotowano także 3 zgony – 1 w grupie chorych operowanych „na otwarto” (z powodu przecieku w zespoleniu) oraz 2 zgony w grupie poddanej operacji laparoskopowej (z powodu aspiracji treści pokarmowej i zapalenia śródpiersia w wyniku przecieku w zespoleniu).

Podsumowując, badacze wykazali, że małoinwazyjna ezofagektomia wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań płucnych u chorych operowanych z powodu raka przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>