mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Chemioradioterapia neoadjuwantowa w raku przełyku

2012-06-06

Źródło: van Hagen P, Hulshof MCCM, van Lanschot JJB, Steyerberg EW, van Berge Henegouwen MI, et al. Preoperative chemoradiotherapy for esophageal or junctional cancer. New England Journal of Medicine 2012;366:2074-2084.

Chemioradioterapia neoadjuwanowa nadal nie ma ugruntowanej pozycji w leczeniu raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego. Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki pracy naukowej porównującej skuteczność leczenia raka przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego za pomocą chemioradioterapii i następowej operacji oraz samej tylko operacji.

Badacze zaprojektowali badanie, w którym losowo przydzielali chorych z resekcyjnym rakiem przełyku lub połączenia przełykowo-żołądkowego do dwóch schematów leczenia: wyłącznie chirurgicznego oraz chirurgicznego poprzedzonego kursem chemioterapii (karboplatyna przez tydzień i paklitaksel przez 5 tygodni) i radioterapią (41,1 Gy w 23 naświetlaniach, 5 dni tygodniowo).

W sumie w okresie od marca 2004 do grudnia 2008 do badania włączono 368 chorych, z czego 366 włączono do analizy danych. U 275 badanych (75 proc.) zdiagnozowano gruczolakoraka, u 84 (23 proc.) raka płaskonabłonkowego i u 7 (2 proc.) raka niezróżnicowanego. Do grupy leczonej wyłącznie operacyjnie losowo przydzielono 188 chorych, neoadjuwantową radiochemioterapią leczono natomiast 178 chorych. Do najczęstszych hematologicznych powikłań chemioradioterapii należały: leukopenia (6 proc.) i neutropenia (2 proc.), najczęstszymi powikłaniami niehematologicznymi był natomiast jadłowstręt (5 proc.) oraz zmęczenie (3 proc.). Kompletną resekcję guza (R0) z jednomilimetrowym marginesem zdrowych tkanek osiągnięto u 92 proc. chorych w grupie chemioradioterapia-operacja vs 69 proc w grupie leczonej tylko operacyjnie (p<0,001). Całkowitą odpowiedź histopatologiczną uzyskano u 47 z 161 chorych (29 proc.) z grupy chemioradioterapia-operacja. Powikłania pooperacyjne były podobne w obu badanych grupach, a  wewnątrzszpitalna śmiertelność wyniosła 4 proc. Mediana przeżycia wyniosła 49,4 miesięcy w grupie chemioterapia-radioterapia vs 24,0 miesiące w grupie leczonej wyłącznie chirurgicznie (HR=0,657, 95 proc. CI [0,495-0,871], p=0,003).

W badaniu wykazano, że neoadjuwantowa chemioradioterapia zwiększała przeżycie u chorych z rakiem przełyku i połączenia przełykowo-żołądkowego.   


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>