mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Oddech spontaniczny a brzuszna redystrybucja wentylacji

2012-05-30

Źródło: Radke OC, Schneider T, Heller AR, Koch T. Spontaneous breathing during general anesthesia prevents the ventral redistribution of ventilation as detected by electrical impedance tomography: a randomized trial. Anesthesiology 2012;116(6):1227-1234.

Prowadzenie oddechu wspomaganego dodatnimi ciśnieniami mieszanki gazów oddechowych prowadzi do brzusznej redystrybucji wentylacji. U chorych w znieczuleniu ogólnym wentylowanym przez maskę krtaniową zjawisku temu zapobiegać może stosowanie oddechu spontanicznego.

W bieżącym numerze czasopisma Anesthesiology ukazały się wyniki badania, którego autorzy oceniali czy wentylacja mechaniczna w trybie oddechu spontanicznego i wentylacja wspomagana ciśnieniem (pressure support ventilation, PSV) zmniejszają redystrybucję wentylacji w porównaniu do wentylacji kontrolowanej ciśnieniem. Stopień redystrybucji oceniano za pomocą elektrycznej tomografii impedancyjnej.

Cytowane badanie było randomizowanym obserwacyjnym badaniem klinicznym przeprowadzonym bez zaślepienia danych. Do badania włączono 30 chorych z negatywnym wywiadem w kierunku poważnym chorób serca i płuc, którzy przechodzili planową operację ortopedyczną. Operacje przeprowadzone były w znieczuleniu ogólnym z wentylacją poprzez maskę krtaniową. Pomiaru najlepiej wentylowanego obszaru płuc (center of ventilation) dokonano przed indukcją znieczulenia (AWAKE), po założeniu maski krtaniowej (BEGIN), przed końcem znieczulenia (END) i na sali pooperacyjnej (PACU).

Wykazano, że center of ventilation w trakcie znieczulenia (BEGIN) znajdowało się wyżej niż przed indukcją (AWAKE) zarówno u chorych wentylowanych trybem kontrolowanych ciśnieniem (55,0 vs 48,3) jak i chorych wentylowanych PSV (54,7 vs 48,8). U chorych z oddechem spontanicznym parametr ten pozostał na stałym poziomie (47,9 vs 48,5). W oddziale pooperacyjnym center of ventilation powróciło do wartości wyjściowych we wszystkich badanych grupach.

Podsumowując, wykazano że wentylacja kontrolowana ciśnieniem i wentylacja wspomagana ciśnieniem prowadzą do brzusznej redystrybucji wentylacji. Redystrybucji tej zapobiega oddech spontaniczny.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>