mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Azytromycyna a ryzyko śmierci z przyczyn sercowo-naczyniowych

2012-05-23

Źródło: Ray WA, Murray KT, Hall K, Arbogast PG, Stein CM. Azithromycin and the risk of cardiovascular death. New England Journal of Medicine 2012;366:1881-1890.

Antybiotyki makrolidowe są lekami arytmogennymi, które zwiększają ryzyko nagłej śmierci sercowej. Najmniejsze działanie kardiotoksyczne w tej grupie leków wywiera azytromycyna. Jednak  wyniki ostatnich badań sugerują, że lek ten może także zwiększać ryzyko śmierci sercowej.

Na łamach New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania oceniającego krótkoterminowe sercowe działania niepożądane azytromycyny. Do badania włączono chorych należących do bazy Tennessee Medicaid po wykluczeniu chorych z poważnymi chorobami poza układem sercowo-naczyniowym, chorych hospitalizowanych bądź krótko po hospitalizacji. W sumie do badania zakwalifikowano chorych przyjmujących azytromycynę (347 795 wydanych recept), osoby nie przyjmujące antybiotyków (1 391 180 okresów kontrolnych), a także chorych przyjmujących amoksycylinę (1 348 672 wydane recepty), ciprofloksacynę (264 626 wydanych recept) lub lewofloksacynę (193 906 wydanych recept).

W przeciągu 5 dni antybiotykoterapii chorzy przyjmujący azytromycynę (w porównaniu do chorych nie przyjmujących antybiotyków) cechowali się zwiększonym ryzykiem zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych (HR=2,99, 95 proc. CI [1,79-4,63], p<0,001) i zwiększonym ryzykiem zgonu ogółem (HR=1,85, 95 proc. CI [1,25-2,75], p=0,002). U chorych przyjmujących amoksycylinę nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka zgonu w tym okresie. W porównaniu do amoksycyliny, chorzy przyjmujący azytromycynę mieli zwiększone ryzyko śmierci sercowo-naczyniowej (HR=2,49, 95 proc. CI [1,38-4,50], p=0,002) i zgonu ogółem (HR=2,02, 95 proc. CI [1,24-3,30], p=0,005). Oszacowano, że na każdy milion podanych dawek leku, w grupie przyjmującej azytromycynę wystąpi 47 zgonów więcej niż w grupie przyjmującej amoksycylinę. W grupie chorych przyjmujących azytromycynę znajdujących się w najwyższym decylu ryzyka choroby sercowo-naczyniowej  na każdy milion podanych dawek leku występowało 245 zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych więcej niż u chorych przyjmujących amoksycylinę. Ryzyko śmierci sercowo-naczyniowej u chorych przyjmujących azytromycynę było znacznie wyższe niż u badanych przyjmujących ciprofloksacynę, nie różniło się natomiast od ryzyka chorych przyjmujących lewofloksacynę.

Podsumowując, w badaniu zaobserwowano, że podczas pięciodniowej terapii azytromycyną dochodzi do niewielkiego wzrostu częstości śmierci sercowo-naczyniowych. Wzrost ten najwyraźniej zaznaczył się w grupie badanych z wyjściowym wysokim ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>