mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Rak pęcherza moczowego naciekający mięśniówkę – czy do radioterapii warto dołączyć chemioterapię?

2012-04-25

Źródło: James ND, Hussain SA, Hall E, Jenkins P, Tremlett J, et al. Radiotherapy with or without chemotherapy in muscle-invasive bladder cancer. New England Journal of Medicine 2012;366:1477-1488.

Radioterapia jest alternatywną dla cystektomii metodą leczenia raka pęcherza moczowego naciekającego błonę mięśniową pęcherza (muscle-invasive bladder cancer, MIBC). W przypadku wielu innych nowotworów udowodniono, że dodanie chemioterapii do radioterapii wiązało się ze zwiększeniem kontroli nad rozmiarem guza oraz zwiększeniem przeżycia chorych.

Skuteczność chemioradioterapii w leczeniu naciekającego mięśniówkę raka pęcherza moczowego zbadali James i wsp., wyniki publikując na łamach New England Journal of Medicine. Autorzy przeprowadzili wieloośrodkowe badanie III fazy, do którego włączyli 360 chorych z MIBC. Badanych poddawano radioterapii z lub bez towarzyszącej chemioterapii. W chemioterapii stosowany był fluorouracyl (500 mg/ m2/dobę) podczas 1-5 oraz 16-20 kursu radioterapii oraz mitomycyna C (12 mg/m2) w pierwszym dniu radioterapii. Za pierwszorzędowy punkt końcowy przyjęto przeżycie bez wznowy miejscowej, za drugorzędowe punkty końcowe całkowite przeżycie pięcioletnie oraz wystąpienie efektów ubocznych terapii.

Po dwóch latach obserwacji, przeżycie bez wznowy miejscowej udało się uzyskać u 67 proc. chorych (95 proc. CI [59 proc. - 74 proc.]) w grupie otrzymującej chemioradioterapię oraz 54 proc. (95 proc. CI [46 proc. - 62 proc.]) w grupie poddawanej wyłącznie radioterapii. Przyjmując za medianę okresu follow-up 69,9 miesięcy, obliczono, że iloraz ryzyka w grupie poddawanej chemioradioterapii wyniósł 0,68 (95 proc. CI [0,48-0,96]; p=0,03). Przeżycie pięcioletnie wyniosło 48 proc. (95 proc. CI [40 proc. - 55 proc.]) u chorych, których poddawano chemioradioterapii oraz 35 proc. (95 proc. CI [28 proc. - 43 proc.]) w grupie poddawanej radioterapii (HR=0,82; 95 proc. CI [0,63-1,09]; p=0,16). W trakcie leczenie efekty uboczne zastosowanego leczenia były nieco częstsze wśród chorych leczonych chemioterapią niż u chorych poddawanych radioterapii (36,0 proc. vs. 27,5 proc., p=0,07), podczas okresu follow-up natomiast częstość występowania efektów ubocznych była odwrotna (8,3 proc. vs. 15,7 proc., p=0,07).

Podsumowując, autorzy badania udowodnili, że radioterapia w połączeniu z chemioterapią (fluorouracyl i mitomycyna C) pozwala na lepszą kontrolę wznowy miejscowej raka pęcherza moczowego naciekającego mięśniówkę niż sama radioterapia nie powodując przy tym znacznego wzrostu występowania efektów ubocznych terapii.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>