mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Xigris® wycofany ze sprzedaży

2012-04-23

Źródło: http://www.survivingsepsis.org/GUIDELINES/Pages/default.aspx (dostęp dnia 23.04.2012).

Drotrekogina alfa (ludzkie rekombinowane aktywowane białko C, rhACP, Xigris®) jest rekombinowaną postacią białka C pochodzącego z osocza – różni się od niego jedynie zawartością rzadkich oligosacharydów w części węglowodanowej cząsteczki. Aktywowane białko C jest ważnym regulatorem procesu krzepnięcia krwi ograniczającym powstawanie trombiny poprzez inaktywowanie czynników Va i VIIIa.  Ponadto, aktywowane białko C jest ważnym modulatorem ogólnoustrojowej odpowiedzi na zakażenie, mającym działanie przeciwzakrzepowe i profibrynolityczne.

Stosowanie drotrekoginy alfa w leczeniu sepsy zawsze budziło wiele zastrzeżeń i kontrowersji. Badaniem, które rozsławiło rekombinowane ludzkie aktywowane białko C było badanie Protein C Worldwide Evaluation of Severe Sepsis (PROWESS), w którym wykazano obniżenie śmiertelności o 6,1 proc. wśród chorych otrzymujących drotrekoginę. Jednak późniejsze badania nie potwierdziły skuteczności tego leku w poszczególnych grupach pacjentów.  Z powodu braku jednoznacznych dowodów na skuteczność drotrekoginy alfa w leczeniu sepsy w wytycznych Surviving Sepsis Campaign (SSC) z 2010 roku siła zalecenia stosowania aktywowanego białka C została określona jako słaba. Los rhAPC przypieczętowało badanie PROWESS-SHOCK, w którym wykazano, że lek ten nie zmniejsza śmiertelności chorych we wstrząsie septycznym. Bazując na tych danych, jeszcze przed publikacją najnowszych wytycznych SSC 2012, zdecydowano się na wykreślenie drotrekoginy alfa z listy leków używanych do leczenia sepsy. W Polsce decyzję o wycofaniu leku z obrotu wydał Główny Inspektor Farmaceutyczny.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>