mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Grypa – szczepić się czy nie?

2012-04-05
grypa, wirus, zakażenie, infekcja, szczepionka

Źródło: Wong K, Campitelli MA, Stukel TA, Kwong JC. Estimating influenza vaccine effectiveness in community-dwelling elderly patients using the instrumental variable analysis method. Archives of Internal Medicine 2012;172(6):484-491. doi:10.1001/archinternmed.201

Szczepionka przeciwko grypie budziła i nadal budzi kontrowersje co do swojej skuteczności. Co więcej, dane dotyczące jej skuteczności pochodzą w większości z badań obserwacyjnych, które obciążone są dużym ryzykiem błędu systematycznego. Szczepić się więc czy nie?

 

Być może odpowiedzią na to pytanie są wyniki badania przeprowadzonego przez Wonga i wsp. opublikowanego na łamach Archives of Internal Medicine. Do badania włączono osoby powyżej 65 roku życia pochodzące z Ontario z Kanady. Związek pomiędzy szczepieniem na grypę a ogólną śmiertelnością oraz ryzykiem hospitalizacji z powodu grypy lub zapalenia płuc obserwowano przez 9 „sezonów grypowych” (od 2000-2001 do 2008-2009). Dane analizowano za pomocą modelu logistycznej regresji oraz, aby wyeliminować błąd systematyczny, zmiennej instrumentalnej.

 

W badaniu wykazano, że zaszczepienie się przeciwko grypie wiązało się (wg modelu logistycznej regresji) z redukcją ryzyka zgonu podczas sezonu grypowego (OR 0.67, 95 proc. CI [0.62-0.72]), a także poza sezonem grypowym (OR 0.94, 95 proc. CI [0.84-1.03]). Analiza zmiennej instrumentalnej wykazała mniej znaczącą skuteczność szczepionki – OR 0.94 (95 proc. CI [0.84-1.03]) i OR 1.13 (95 proc. CI [ 1.07-1.19]) odpowiednio dla sezonu grypowego i poza sezonem grypowym. Łączne ryzyko hospitalizacji z powodu grypy lub zapalenia płuc i śmierci również było niższe – w czasie sezonu grypowego (OR 0.74, 95 proc. CI [0.70-0.78]) i poza sezonem grypowym (OR 0.88, 95 proc. CI [0.87-0.90]) wg modelu logistycznej regresji. W analizie instrumentalnej OR wyniosło odpowiednio 0.86 (95 proc. CI [ 0.79-0.92]) oraz 1.02 (95 proc. CI [0.97-1.06]).

 

Podsumowując, w badaniu wykazano, że w grupie chorych w wieku powyżej 65 lat zaszczepienie się przeciwko grypie zmniejsza ryzyko hospitalizacji z powodu grypy i zapalenia płuc, a także ryzyko zgonu.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>