mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Zbyt wysoka objętość oddechowa podczas operacji niepomyślnie wpływa na rokowanie pacjentów w okresie pooperacyjnym

2012-03-26

Źródło: Lellouche F, Dionne S, Simard S, Bussiees J, Dagenais F. High tidal volumes in mechanically ventilated patients increase organ dysfunction after cardiac surgery. Anesthesiology 2012;116:1-11.

Liczne badania potwierdziły, że wysoka objętość oddechowa wtłaczana do układu oddechowego podczas sztucznej wentylacji pacjentów z ostrym uszkodzeniem płuc (acute lung injury, ALI) lub ostrą niewydolnością oddechową (acute respiratory distress syndrome, ARDS) może prowadzić do respiratorowego uszkodzenia płuc, a także zwiększa u tych chorych ryzyko zgonu. Nie zostało jednak dokładnie przebadane, jaka powinna być optymalna objętość oddechowa u chorych bez ALI/ARDS. Lellouche i wsp. przeprowadzili badanie, w którym oceniali wpływ objętości oddechowej  na wyniki operacji kardiochirurgicznych.

Dokonano prospektywnej analizy danych dotyczących 3 434 pacjentów, którzy przeszli operację kardiochirurgiczną. Na podstawie zadanych podczas operacji objętości oddechowych badanych podzielono na trzy grupy: grupę z niską (10 ml/kg), średnią (10-12 ml/kg) oraz wysoką (> 12 ml/kg) zadaną objętością oddechową (objętość przeliczana była na przewidywaną masę ciała). Następnie badacze oceniali  czynniki ryzyka przedłużającej się wentylacji mechanicznej, niestabilności hemodynamicznej, niewydolności nerek oraz przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej terapii.

Obliczono, że średnia objętość oddechowa w przeliczeniu na aktualną masę ciała wyniosła 9.2 ml/kg, natomiast w przeliczeniu na przewidywaną masę ciała 11.5 ml/kg. Niska, średnia oraz wysoka objętość oddechowa były zastosowane odpowiednio u 724 (21.1 proc), 1567 (45.6 proc.) oraz 1142 (33.3 proc.) chorych. Niezależnymi czynnikami ryzyka zadania wysokiej objętości oddechowej były: BMI ≥ 30 kg/m2 (OR = 6.25; CI: 5.26-7.42; P < 0.001) oraz płeć żeńska (OR = 4.33; CI: 3.64-5.15; P < 0.001). W analizie wieloczynnikowej wykazano, że średnia i wysoka zadana objętość oddechowa są niezależnymi czynnikami ryzyka uszkodzenia narządów, niewydolności wielonarządowej oraz przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej terapii.

Podsumowując, wykazano, że zadana objętość oddechowa > 10 ml/kg jest czynnikiem ryzyka niewydolności narządowej oraz przedłużonego pobytu na oddziale intensywnej terapii wśród pacjentów poddanych operacjom kardiochirurgicznym. Grupami szczególnie narażonymi na wentylowanie zbyt dużymi objętościami oddechowymi są kobiety oraz osoby otyłe.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>