mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Chemioterapia FOLFOX u chorych z rakiem jelita grubego z przerzutami do wątroby

2012-03-20

Źródło: Sorbye H, Mauer M, Gruenberger T, Glimelius B, Post GJ. Predictive factors for the benefit of perioperative FOLFOX for resectable liver metastasis in colorectal cancer patients (EORTC Intergroup Trial 40983). Annals of Surgery 255;534-539.

W badaniu EORTC 40983 wykazano, że okołooperacyjne podawanie chemioterapii FOLFOX (w porównaniu do leczenia wyłącznie operacyjnego)  wydłużało czas przeżycia bez progresji (progression-free survival, PFS) u chorych z rakiem jelita grubego z 1-4 resekcyjnymi przerzutami do wątroby. Sorbye i wsp. opublikowali badanie, w którym starali się zidentyfikować czynniki, które mogłyby wskazywać na to, że okołooperacyjne stosowanie chemioterapii FOLFOX korzystnie wpłynie na PFS.

Do analizy włączono 237 chorych, a uzyskane dane opracowano za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu Coxa przyjmując za poziom istotności wartość 0.1. Uzyskane dane opracowano zarówno używając modeli jedno- jak i wieloczynnikowych.

Badanie wykazało, że czynnikami mogącymi sugerować skuteczność okołooperacyjnej chemioterapii FOLFOX jest umiarkowane (5.1-30 ng/ml) jak i duże (> 30 ng/ml) zwiększenie stężenia antygenu karcynoembrionalnego (CEA) w surowicy krwi (HR = 0.58, p = 0.07). Wśród obu ww. grup chorych zaobserwowano wydłużenie trzyletniego PFS – 35 proc. w grupie w której zastosowano chemioterapię FOLFOX vs 20 proc. w grupie poddanej wyłącznie operacji. Zaobserwowano, że sprawność (performance status, PF) 0 oraz BMI < 30 kg/m2 również pozytywnie wpływały na rokowanie po zastosowaniu chemioterapii FOLFOX. Należy jednak zwrócić uwagę, że liczba pacjentów z PS 1 oraz BMI > 30 kg/m2 włączona do badania była niewielka. Wykazano również, że liczba zmian przerzutowych nie wpływa na skuteczność chemioterapii (1 vs 2-4, HR = 0.98)

Podsumowując, badanie  wykazało, że okołooperacyjne stosowanie chemioterapii FOLFOX przynosi korzyść w pewnych grupach pacjentów z rakiem jelita grubego z obecnością przerzutów do wątroby, bez względu na ich liczbę.


Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>