mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

"Nie" dla refundacji rywaroksabanu i dabigatranu

2012-02-29

Źródło: http://www.aotm.gov.pl/index.php?id=559

Podczas poniedziałkowego posiedzenia  (27 lutego 2012) Rada Przejrzystości Agencji Ochrony Technologii Medycznych nie zakwalifikowała dabigatranu i rywaroksabanu – leków z grupy tzw. nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych – jako świadczeń gwarantowanych. 

Eteksylan dabiagatranu (Pradaxa®) nie będzie refundowany we wskazaniu „prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z jednym lub więcej następujących czynników ryzyka: przebyty udar, przemijający napad niedokrwienny lub zatorowość systemowa, frakcja wyrzutowa lewej komory serca < 40% objawowa niewydolność serca, II kl. wg NYHA, wiek 75 lat, wiek 65 lat i towarzysząca mu jedna z następujących chorób: cukrzyca, choroba wieńcowa lub nadciśnienie tętnicze”. Powyzszą decyzję rada uzasadnia występowaniem cięzkich działań niepożądanych podczas stosowania leku (zwiększenie liczby krwawień i zgonów). 

Jako świadczenie gwarantowane nie został także zakwalifikowany rywaroksaban (Xarelto®). Rywaroksaban nie będzie refundowany w profilaktyce udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanych z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie. W uzasadnieniu tej decycji Rada podaje, że  "rywaroksaban ma podobną skuteczność jak warfaryna, równocześnie jest lekiem dużo droższym niż obecnie dostępne terapie, mało przebadanym”.  

Rywaroksaban nie uzyska także refundacji we wskazaniu „leczenie zakrzepicy żył głębokich (ZŻG) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i zatorowości płucnej (ZP) po ostrej ZŻG dorosłych” ponieważ, jak podaje Rada, lek ten nie wykazuje się wyższą skutecznością niż leki stosowane dotychczas w wymienionych stanach, a dodatkowo jest lekiem bardzo drogim i słabo przebadanym.

Autor:
Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>