mediNEWS

Dodaj do ulubionych »

Leki znieczulające miejscowo mają działanie antyproliferacyjne

2012-02-27

Źródło: Lucchinetti E, Awad, AE, Rahman M, Feng J, Lou P, Zhang L, i wsp. Antiproliferative effects of local anesthetics on mesenchymal stem cells. Anesthesiology 2012; 116(4):1-16.

Komórki macierzyste mezenchymy (mesenchymal stem cells, MSC) są komórkami progenitorowymi tkanek „nie-hematopoetycznych”, które wykazują tropizm do ran i guzów. Komórki MSC są rekrutowane z krwioobiegu do guzów, gojących się ran lub innych miejsc uszkodzenia tkanek gdzie, pod wpływem czynników wzrostu i chemokin, różnicują się w kierunku wielu różnych linii komórkowych tj. fibroblasty, komórki śródbłonka, osteoblasty, chondrocyty, astrocyty czy miocyty.

Na łamach Anesthesiology ukazała się praca, której autorzy badali jak środki znieczulające miejscowo wpływają na biologię komórek MSC. Badanymi anstetykami były lidokaina, ropiwakaina oraz bupiwakaina. W obecności ich zwiększających się stężeń obserwowano zdolność komórek MSC pobranych ze szpiku kostnego gryzoni do proliferacji, tworzenia kolonii, ich wpływ na gojenie rany in vitro, a także ich zdolność do różnicowania się w kierunku osteoblastów. Cytotoksyczność ww. leków badano za pomocą pomiaru stężenia dehydrogenazy mleczanowej, a także barwienia na obecność fosfatydyloseryny i barwienia jodkiem propidyny. Ponadto oceniano także funkcję mitochondriów i zmiany w transkrypcji białek.

W badaniu wykazano, że wszystkie z badanych leków podawane w stężeniu 100 uM zmniejszały proliferację komórek MSC blokując cykl komórkowy w fazie G0/1-S. Ponadto, zwiększały stężenie  dehydrogenazy mleczanowej, a także liczbę komórek MSC wykazujących ekspresję aneksyny V. Nie zwiększały natomiast liczby komórek nekrotycznych. Obserwowano także zmniejszoną zdolność do tworzenia kolonii, upośledzone różnicowanie w kierunku osteoblastów oraz opóźnione gojenie ran. Co więcej, zredukowany był stopień oddychania komórkowego oraz stężenie 5'-trifosforanów. Analiza przy pomocy mikromacierzy wykazała znaczące zmiany w ekspresji genów lizosomalnych oraz genów kontrolujących przemianę steroli, co sugerowało upośledzenie metabolizmu fosfolipidów w obrębie lizosomów. 

Podsumowując, w badaniu wykazano, że środki znieczulające miejscowo w istotny sposób wpływają na funkcje komórek MSC. Badanie potwierdza, że okołooperacyjne stosowanie anestetyków miejscowych u chorych na nowotwory ma swoje uzasadnienie na poziomie biologii komórki. Niemniej jednak, w badaniu uwidoczniono też niepożądane efekty tych leków pod postacią upośledzenia gojenia ran.

Autor:

Ewa Witkowska

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>