Artykuły - Leczenie bólu

Aby przeglądać ten artykuł, zaloguj się. Nie masz konta? Zarejestruj się

Ocena skuteczności zwalczania bólu pooperacyjnego w placówkach objętych programem „Szpital bez bólu” streszczenie

2011-12-13

Wstęp. Ból pooperacyjny stanowi podstawową obawę przedoperacyjną u większości pacjentów. Jego skuteczne uśmierzanie prowadzi do poprawienia satysfakcji pacjenta oraz obniżenia kosztów leczenia. Sposobami poprawy przeciwbólowego postępowania pooperacyjnego są m.in. edukacja pacjenta, zapewnienie komfortu snu i wypoczynku, stworzenie atmosfery zaufania do personelu oraz doskonalenie kompetencji i wiedzy zespołu leczącego dotyczących bólu. Wszystkie te założenia mają szansę na pełną realizację w placówkach posiadających certyfikat „Szpital bez bólu”. Celem pracy była ocena skuteczności zwalczania bólu pooperacyjnego w placówkach posiadających certyfikat „Szpital bez bólu”. Materiał i metody. Badaniem objęto 4 oddziały chirurgiczne, posługując się metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem polskiej wersji standaryzowanej „Skali Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym”. Łącznie zbadano 208 pacjentów. Wyniki. Analiza przyjętych wyznaczników efektywności walki z bólem pooperacyjnym, z wykorzystaniem testu Kruskala-Wallisa i porównań wielokrotnych, wykazała różnice istotne statystycznie pomiędzy szpitalem nieposiadającym certyfikatu oraz szpitalem o najdłuższym okresie jego posiadania. Wnioski. 1. Posiadanie przez placówkę certyfikatu „Szpital bez bólu” przyczynia się do doskonalenia działań zwalczania bólu pooperacyjnego. 2. Dłuższe funkcjonowanie w ramach standardów postępowania istotnych dla utrzymania akredytacji zwiększa skuteczność zwalczania bólu pooperacyjnego. 3. Osoby, które kierowały się przy wyborze placówki jej udziałem w programie „Szpital bez bólu” cechowały się znacznie większą satysfakcją z leczenia bólu od pozostałych respondentów. Więcej »

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>