Dla Pacjentów

Leczenie hipercholesterolemii

Do oceny ryzyka niezbędna jest znajomość narażenia na, inne niż hipercholesterolemia, czynniki sprzyjające wystąpieniu chorób serca: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, występowanie w rodzinie dolegliwości kardiologicznych (zachorowania krewnych płci męskiej w wieku poniżej 55 lat i kobiet poniżej 65 roku życia), wiek pacjenta (mężczyźni – powyżej 45 lat, kobiety – powyżej 55 lat) oraz obecność choroby niedokrwiennej serca bądź jej odpowiednika (choroby naczyń obwodowych, tętniaka aorty, objawowego zwężenia tętnic szyjnych, cukrzycy) i współwystępowanie u jednego pacjenta kilku spośród wymienionych czynników ryzyka.

Rodzi się pytanie, jakie stężenie cholesterolu jest prawidłowe i do jakich wartości należy obniżać cholesterol w trakcie leczenia. U pacjentów, którzy nie są narażeni na czynniki ryzyka sercowego (grupa niskiego ryzyka) i u których nie występuje choroba niedokrwienna serca, docelowe wartości cholesterolu kształtują się następująco: cholesterol całkowity <190 mg/dl (5 mmol/l), cholesterol LDL <115 mg/dl (3 mmol/l). Zgodnie z wytycznymi amerykańskimi, optymalne stężenie LDL, wskazujące na małe ryzyko choroby niedokrwiennej serca, nie przekracza 100 mg/dl (2,6 mmol/l), a stężenie LDL – 129 mg/dl (3,3 mmol/l). Stężenia LDL z zakresu 130-159 mg/dl (3,4-4,1 mmol/l) świadczą o pośrednim ryzyku choroby serca, a wyższe niż 160 mg/dl (>4,1 mmol/l) – wskazują na duże ryzyko choroby serca i naczyń.

U pacjentów obarczonych chorobą wieńcową lub jej odpowiednikiem docelowe stężenia cholesterolu całkowitego i LDL wynoszą odpowiednio 175 mg/dl (4,5 mmol/l) i 100 mg/dl (2,5 mmol/l).

Amerykańskie wytyczne uwzględniają również kategorię pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem zgonu: chorych z zawałem mięśnia sercowegocukrzycą, współwystępowaniem wielu czynników ryzyka oraz z obecnością niekontrolowanych czynników ryzyka (szczególnie palenia tytoniu). W tej grupie zaleca się obniżenie stężenia cholesterolu LDL do wartości niższych niż 70 mg/dl...

Czyta więcej na forumzdrowia.pl

dr n. med. Piotr Kocełak

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>