Dla Pacjentów

Żółtaczka

Najwcześniej (i najpewniej) zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy krwi zwane żółtaczką można zaobserwować na twardówkach oczu i błonie śluzowej jamy ustnej, a dopiero później na powłokach skórnych.

Równolegle zazwyczaj obserwuje się zmiany zabarwienia moczu (ciemnopiwny, o wyglądzie popłuczyn mięsnych) i stolca (zwykle jaśniejszy, niekiedy odbarwiony).

 

W życiu codziennym - nie zawsze słusznie - żółtaczka kojarzona jest wyłącznie z upośledzeniem sprawności wątroby. Należy więc podkreślić, że żółtaczka - oprócz zapalenia bądź toksycznego uszkodzenia miąższu wątroby - może wystąpić także przy czynnościowo sprawnej wątrobie, jeżeli podaż hemoglobiny do metabolizowania z kończących swój żywot erytrocytów będzie tak duża, że komórki wątrobowe nie będą w stanie jej „przerobić". Może też zaistnieć w organizmie jeszcze trzecia możliwość, tzn. podaż hemoglobiny z krwinek czerwonych jest prawidłowa, miąższ wątroby jest w pełni sprawny i praktycznie nie ma żadnych zakłóceń w przeróbce biochemicznej hemoglobiny, ale niesprawne jest trzecie ogniwo tego łańcucha, tj. ograniczone lub uniemożliwione odprowadzanie produktów tej przemiany drogami żółciowymi do przewodu pokarmowego. Stolec ma wówczas gliniaste (acholiczne) zabarwienie.

 

Możemy więc wyróżnić następujące żółtaczki:

  • żółtaczkę przedwątrobową, czyli hemolityczną, kiedy to sprawność miąższu komórek wątrobowych jest zachowana, lecz na skutek nadmiernej podaży do „przeróbki" barwnika hemoglobiny z rozpadających się przedwcześnie i w nadmiarze krwinek czerwonych nie są one w stanie podołać stawianym im zadaniom,
  • żółtaczkę wątrobową, czyli miąższową, kiedy na skutek upośledzenia sprawności czynności komórek wątrobowych, np. w następstwie wirusowego (wszczepiennego lub epidemicznego) zapalenia miąższu wątroby lub jej toksycznego uszkodzenia wątroba nie może sprostać codziennym zadaniom,
  • żółtaczkę pozawątrobową, czyli mechaniczną, kiedy podaż barwnika do przeróbki jest prawidłowa, wątroba czynnościowo jest sprawna, ale istnieją przeszkody w odprowadzaniu wytworzonej żółci drogami żółciowymi do przewodu pokarmowego, np. z powodu uwięźnięcia kamienia w drogach żółciowych lub wtórnego zarośnięcia przez proces rozrostowy ujścia przewodów żółciowych do dwunastnicy lub innego ich odcinka, ucisku zewnętrznego na drogi żółciowe mas guzowatych, guzów nowotworowych lub powiększonych na skutek tego typu zmian węzłów chłonnych, zrostów po przebytych zabiegach operacyjnych itp.

 

Zróżnicowanie typu żółtaczki i określenie jej przyczyny wymaga specjalistycznego, wielokierunkowego przebadania. Aby pomóc lekarzowi w rozpoznaniu, należy w domu obserwować dokładnie mocz (kolor, przejrzystość, pienistość, zapach) oraz stolec (barwa, konsystencja).


Czytaj więcej na forumzdrowia.pl

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>