Artykuły - Chirurgia


 • Postępowanie okołooperacyjne i znieczulenie do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

  2013-06-29

  Autor: Gerard Pasternak,

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG - Coronary Artery Bypass Graft) to zabieg kardiochirurgiczny, podczas którego dochodzi do wszczepienia pomostu naczyniowego; w zależności od stanu pacjenta - jednego lub kilku tzw. by-passów. Zabiegi te dotyczą najczęściej pacjentów z chorobą niedokrwienną serca przebiegającą ze zmianami wielonaczyniowymi. Choroba niedokrwienna serca stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. 

  Więcej »
 • Wczesne powikłania po operacji pomostowa

  2013-06-25

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe to jedna z dwóch, obok przezskórnej angioplastyki wieńcowej, podstawowych metod rewaskularyzacji miokardium. Procedury te wykonywane są od dziesiątek lat i nadal obarczone są ryzykiem pewnych powikłań. W poniższym artykule przedstawiono najważniejsze powikłania po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. 

  Więcej »
 • Wskazania do pomostowania aortalno-wieńc

  2013-06-24

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe to jedna z dwóch, obok przezskórnej angioplastyki wieńcowej, podstawowych metod rewaskularyzacji miokardium. Procedury te wykonywane są od dziesiątek lat. Wprowadzone w 2010 roku wytyczne rewaskularyzacji mięśnia sercowego precyzują aktualną pozycję zabiegów chirurgicznych w chorobie wieńcowej.

  Więcej »
 • Okres okołooperacyjny u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym

  2013-03-28

  Autor: Gerard Pasternak,

  Obturacyjny bezdech senny (OSA - obstructive sleep apnea) to często występujące zaburzenie i dotyczy pacjentów zarówno internistycznych jak i poddawanych operacjom chirurgicznym. Stanowi on jeden z typów bezdechów występujących podczas snu, do których zalicza się również centralny bezdech senny oraz postać mieszaną. Opieka nad pacjentem z OSA wymaga ścisłej współpracy chirurga z anestezjologiem w celu szybszego przeprowadzenia zabiegu, a także uniknięcia powikłań pooperacyjnych. 

  Więcej »
 • Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych

  2012-12-03

  Autor: Kamila Zacharewicz,

  Otyłość oraz schorzenia z nią współistniejące stanowią poważny problem w krajach uprzemysłowionych. W przypadku nieskuteczności metod zachowawczych, w zależności od wskazań, rozpatruje się leczenie operacyjne. Chirurgia bariatryczna konsekwentnie prowadzi do zmniejszenia masy ciała, łagodzi przebieg chorób współistniejących (zwłaszcza cukrzycy typu 2) oraz obniża długoterminową śmiertelność. Trwałe efekty uzależnione są od ścisłej współpracy ze strony pacjenta, która dotyczy głównie zmiany stylu życia oraz przestrzegania zaleceń żywieniowych. Niezależnie od typu przeprowadzonego zabiegu modyfikacja sposobu żywienia polega na obniżeniu wartości energetycznej diety, zmianie objętości i konsystencji spożywanych posiłków oraz odpowiednim doborze produktów spożywczych.

  Więcej »
 • Leczenie oparzeń u dzieci

  2012-10-25

  Autor: Gerard Pasternak,

  Oparzenia u dzieci są stosunkowo częstymi urazami wśród pacjentów w wieku rozwojowym oraz stanowią bardzo poważny problem pod względem leczenia. Pomimo ukazujących się rokrocznie licznych publikacji dotyczących oparzeń, to wciąż dość pobieżnie traktowane są odrębności patofizjologiczne a także zalecenia dotyczące leczenia tego rodzaju urazów u dzieci.

  Więcej »
  oparzenia, leczenie, dzieci
 • Przedoperacyjne przygotowanie pacjenta do operacji bariatrycznej

  2012-10-25

  Autor: Piotr Mieszczański,

  Przygotowanie przedoperacyjne do chirurgicznego leczenia otyłości rozpoczyna się dzień przed planowaną operacją i poprzedzone jest 3 miesięcznym przygotowaniem ambulatoryjnym. Właściwe postępowanie przedoperacyjne ze względu na specyfikę i obciążenia pacjentów z otyłością olbrzymią stanowi ważny element w zapobieganiu i ograniczaniu powikłań zarówno podczas samego zabiegu jak i po operacji.

  Więcej »
 • Powikłania po cięciu cesarskim

  2012-10-25

  Autor: Joanna Milewska,

  Cięcie cesarskie jest najczęściej wykonywaną operacją w położnictwie. Ma na celu ukończenie ciąży lub porodu, w momencie gdy dalsze oczekiwanie na ich naturalne zakończenie, stwarza realne niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, zarówno matki jak i płodu. W ostatnich latach obserwuje się wzrost częstości wykonywania cięcia cesarskiego, co ma związek z dążeniem do zmniejszenia umieralności i zachorowalności dzieci. Jednak statystycznie stwierdza się dwu- do czterokrotnie większą umieralność wśród matek po cięciu cesarskim niż po porodzie siłami natury. Może to wynikać z faktu, że cięciom cesarskim są poddawane najczęściej rodzące z wysokich grup ryzyka.

  Więcej »
 • Śródoperacyjne monitorowanie snu

  2012-08-23

  Autor: Piotr Mieszczański,

  Częstość występowania śródoperacyjnych wybudzeń wynosi około 1 na 1000 znieczulanych pacjentów. Powikłanie to jest spowodowane najczęściej zbyt płytkim znieczuleniem; pacjent z zachowaną świadomością słyszy, a w części przypadków także odczuwa ból podczas wykonywania procedur zabiegowych.

  Ograniczenie częstości takiego powikłania, a także optymalizację dawkowania anestetyków i zwiększenie bezpieczeństwa, umożliwiają techniki monitorowania pracy mózgu. Opierają się one głównie na analizie EEG, a najpopularniejszą z nich jest tzw. indeks dwufazowy (bispektralny) BIS. 

  Więcej »
 • Czynniki ryzyka wybudzeń śródoperacyjnych

  2012-08-23

  Autor: Piotr Mieszczański,

  Wybudzenie śródoperacyjne, czyli tzw. niezamierzona świadomość operacyjna, polega na zachowaniu lub powrotu do świadomości podczas zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym. Szacuje się, że zjawisko to dotyczy około 1 na 1000 znieczulanych pacjentów i wiąże się nie tylko z dużym dyskomfortem pacjenta, ale może wręcz prowadzić do wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD). W związku z tym, w ostatnich latach przeprowadzono liczne badania mające na celu ocenę czynników ryzyka tego powikłania i skuteczną prewencję.

  Więcej »
« poprzednie   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>