Case studies

Krwawienie u pacjenta po resekcji żołądka z dystalnym odcinkiem przełyku i śledzioną

58-letni pacjent po operacji resekcji żołądka z dystalnym odcinkiem przełyku z powodu raka gruczołowego G2 okolicy wpustu, bez cech uogólnienia choroby. Przyjęty do Kliniki w trybie planowym, z założeniem leczenia radykalnego.

Nikotynizm od 25 lat (1 paczka dziennie). 20 lat temu rozpoznano gruźlicę płuc (patrz dalej). Poza tym bez obciążeń.

Wykonano operację resekcji żołądka z dystalnym odcinkiem przełyku i śledzioną przez torakophrenolaparotomię z limfadenektomią regionalną D2, wytworzeniem zespolenia przełykowo-jelitowego sposobem Roux Y i wytworzeniem jejunostomii odżywczej. Przebieg operacyjny niepowikłany. Po 2 tygodniach pacjent opuścił Klinikę w stanie ogólnym dobrym, z zaleceniem dalszej kontroli w poradni Chirurgii Onkologicznej.

Po 4 tygodniach od zabiegu krwawienie z przełyku i smoliste stolce. W pracowni endoskopii kliniki gastroenterologii w trybie pilnym wykonano badanie endoskopowe. Ujawniono niewielkie, podkrwawiające ognisko średnicy ok. 0,2-0,3 cm.  Bezpośrednia okolica zespolenia bez cech krwawienia. Założono 2 klipsy, uzyskując ustąpienie krwawienia. Pacjenta hospitalizowano na oddziale chirurgicznym. W kolejnych godzinach stan pacjenta pogarszał się. W badaniach ogólnych – spadek hematokrytu z cechami anemizacji. 

Więcej »

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>