Artykuły

Aby przeglądać ten artykuł, zaloguj się. Nie masz konta? Zarejestruj się

Zalecenia postępowania w masywnym krwotoku pourazowym lub okołooperacyjnym streszczenie

2012-01-16

Wykrwawienie jest niedoszacowaną przyczyną niepowodzeń leczenia u chorych po przebytych ciężkich urazach lub poddanych leczeniu operacyjnemu. U części chorych pierwotne dysfunkcje formowania skrzepów są bezpośrednią przyczyną masywnych strat krwi. Chorzy bez wcześniejszych zaburzeń krzepnięcia są narażeni na wystąpienie koagulopatii w następstwie śródoperacyjnych lub pourazowych krwotoków, gdzie hemostaza miejscowa nie gwarantuje przerwania krwawienia. Celem pracy była ocena wartości terapeutycznej różnych elementów złożonego postępowania wielospecjalistycznego na podstawie opinii ekspertów zajmujących się leczeniem chorych masywnie krwawiących. Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono metodą anonimowej ankiety, z wykorzystaniem analogowej reprezentacji nasilenia argumentu. Wyniki badań poddano analizie, opierając się na technikach statystyki opisowej. Za argument kluczowy uznawano parametr z medianą siły zlokalizowaną w najwyższym kwartylu. Wyniki. Stwierdzono, że najwyższą siłę argumentacji ryzyka rozwoju pokrwotocznych zaburzeń krzepnięcia krwi mają: utrata większa niż jedna trzecia objętości krwi krążącej, terapia płynowa krwotoku w ilości większej niż 35 ml/kg m.c., podanie więcej niż 5 jednostek koncentratu krwinek czerwonych, niewystarczająca proporcjonalnie podaż świeżo mrożonego osocza i koncentratu krwinek płytkowych, głęboka kwasica i hipotermia. Najważniejszymi testami rozpoznawania koagulopatii pokrwotocznej są: stwierdzenie krwawienia niezlokalizowanego anatomicznie, odchylenia w standardowym koagulogramie i stężenie fibrynogenu poniżej 1 g/l. W leczeniu koagulopatii pokrwotocznej zespół ekspertów wskazał korzyści wynikające ze stosowania leków antyfibrynolitycznych, koncentratów czynników krzepnięcia zespołu protrombiny i koncentratów rekombinowanego aktywowanego czynnika VII. Wnioski. Wielodyscyplinarne postępowanie terapeutyczne u chorych krwawiących wiąże się z zapewnieniem odpowiednich metod terapeutycznych w celu osiągnięcia najlepszego wyniku leczenia. Czynniki wpływające na rozwój koagulopatii, sposoby rozpoznania i proponowane techniki leczenia mogą ułatwić decyzje terapeutyczne u chorych krwawiących, wymagających masywnych transfuzji składników krwi.   Więcej »

.

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

  • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
    dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
    dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
  • Zobacz produkty >>
  • Reklama w portalu >>