Artykuły


 • Opinie niepełnosprawnych sportowców na temat konfiguracji wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

  2013-12-24
  2013 volume 5(3) pp. 19-25

  Autor: Margaret Stran,

  Cel: Celem pracy było uzyskanie opinii niepełnosprawnych zawodników na wózkach dotyczących ustawień ich wózków inwalidzkich (aktywnych), a w szczególności analiza wpływu uprawianej dyscypliny sportu na ustawienie wózków używanych w życiu codziennym.
  Materiały i metody:
  W badaniu udział wzięło 21 niepełnosprawnych sportowców w wieku 20–58 lat z czterech krajów. Do badania zostali zaproszeni uczestnicy, których podstawowym sposobem przemieszczania się jest poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Dane zebrano za pomocą wywiadów trwających, w zależności od uczestnika, od 20 do 60 minut. Wywiady nagrano, a następnie poddano transkrypcji. Uzyskane informacje zostały podzielone na: tematy, kategorie i podkategorie za pomocą kombinacji indukcji analitycznej oraz techniki ciągłego porównywania przy użyciu programu komputerowego QSR.
  Wyniki: Z upływem czasu wszyscy uczestnicy dokonali zmian dotyczących wózków inwalidzkich, które wpływały na ich: masę, szerokość oraz zestaw akcesoriów (oparcia boczne, rączki, kółka przeciwwywrotne i hamulce kół). Uczestnicy badania zamienili ciężkie wózki, z dużą liczbą wyposażenia dodatkowego, na lekkie i wąskie, mające tylko jeden rodzaj wymienionych akcesoriów, bądź bez nich.
  Dyskusja: Przeprowadzając zmiany w konfiguracji użytkowanych przez siebie wózków inwalidzkich, uczestnicy nie kierowali się wynikami badań naukowych przeprowadzonych w tym zakresie. Pomimo tego przeprowadzone zmiany stanowią potwierdzenie doniesień z literatury, dotyczących doboru wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym oraz jego konfiguracji prowadzącej do ułatwienia samodzielnego poruszania się oraz zwiększenia wygody użytkowania i zwrotności.
  Wnioski: Uzyskana na podstawie opinii uczestników badania wiedza na temat konfiguracji wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym potwierdza duże znaczenie prawidłowego dopasowania wózka inwalidzkiego do codziennego funkcjonowania jego użytkownika.

  Więcej »
  .wózek inwalidzki, społeczność, sportowcy, konfiguracja wózka inwalidzkiego
 • Postępowanie okołooperacyjne i znieczulenie do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

  2013-06-29

  Autor: Gerard Pasternak,

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG - Coronary Artery Bypass Graft) to zabieg kardiochirurgiczny, podczas którego dochodzi do wszczepienia pomostu naczyniowego; w zależności od stanu pacjenta - jednego lub kilku tzw. by-passów. Zabiegi te dotyczą najczęściej pacjentów z chorobą niedokrwienną serca przebiegającą ze zmianami wielonaczyniowymi. Choroba niedokrwienna serca stanowi jedną z najczęstszych przyczyn zgonów w krajach rozwiniętych. 

  Więcej »
 • Wczesne powikłania po operacji pomostowa

  2013-06-25

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe to jedna z dwóch, obok przezskórnej angioplastyki wieńcowej, podstawowych metod rewaskularyzacji miokardium. Procedury te wykonywane są od dziesiątek lat i nadal obarczone są ryzykiem pewnych powikłań. W poniższym artykule przedstawiono najważniejsze powikłania po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego. 

  Więcej »
 • Wskazania do pomostowania aortalno-wieńc

  2013-06-24

  Autor: Łukasz Januszkiewicz,

  Pomostowanie aortalno-wieńcowe to jedna z dwóch, obok przezskórnej angioplastyki wieńcowej, podstawowych metod rewaskularyzacji miokardium. Procedury te wykonywane są od dziesiątek lat. Wprowadzone w 2010 roku wytyczne rewaskularyzacji mięśnia sercowego precyzują aktualną pozycję zabiegów chirurgicznych w chorobie wieńcowej.

  Więcej »
 • Okres okołooperacyjny u pacjenta z obturacyjnym bezdechem sennym

  2013-03-28

  Autor: Gerard Pasternak,

  Obturacyjny bezdech senny (OSA - obstructive sleep apnea) to często występujące zaburzenie i dotyczy pacjentów zarówno internistycznych jak i poddawanych operacjom chirurgicznym. Stanowi on jeden z typów bezdechów występujących podczas snu, do których zalicza się również centralny bezdech senny oraz postać mieszaną. Opieka nad pacjentem z OSA wymaga ścisłej współpracy chirurga z anestezjologiem w celu szybszego przeprowadzenia zabiegu, a także uniknięcia powikłań pooperacyjnych. 

  Więcej »
 • Rozpoznanie śmierci mózgu

  2013-03-25

  Autor: Maciej Gryziak,

  Procedura orzekania o śmierci mózgu jest określona w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z 17 lipca 2007. W pierwszym etapie podejrzenia śmierci dokonywane są określone stwierdzenia i wykluczenia, w drugim zaś – badania kliniczne. W określonych sytuacjach mogą być potrzebne dodatkowe badania jak EEG, multimodalne potencjały wywołane czy badania oceniające krążenie mózgowe. Stwierdzenie śmierci mózgu jest konieczne przed pobieraniem narządów do transplantacji i przy decyzji o zaprzestaniu bezcelowej terapii.

  Więcej »
 • Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – repetytorium

  2013-03-25

  Autor: Maciej Gryziak,

  Na stronach internetowych Polskiej Rady Resuscytacji są opublikowane wytyczne dotyczące sposobu udzielania pierwszej pomocy u osób z nagłym zatrzymaniem krążenia. Każdy powinien umieć wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS), natomiast zaawansowane zabiegi resuscytacyjne są wykonywane przez personel medyczny. BLS opiera się na wykonaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (u dorosłych 30 uciśnięć – 2 wdechy). W określonych sytuacjach może być także wykorzystane AED. Natomiast ALS poszerzony jest o farmakoterapię i inne zabiegi przywracające akcję serca i spontaniczne oddychanie. Algorytmy postępowania różnią się w przypadku tachykardii i bradykardii. W zależności od sytuacji, podanymi lekami mogą być m.in. amiodaron, atropina, adenozyna, dopamina, adrenalina. 

  Więcej »
 • Znieczulenie zewnątrzoponowe

  2013-02-24

  Autor: Piotr Mieszczański,

  Znieczulenie zewnątrzoponowe (ZO) jest rodzajem blokady centralnej, wykorzystywanej nie tylko w znieczuleniu zabiegów operacyjnych, ale przede wszystkim w leczeniu przeciwbólowym po operacji. Poniższy artykuł opisuje podstawowe aspekty tej metody znieczulenia.

  Więcej »
 • Znieczulenie podpajęczynówkowe

  2013-02-21

  Autor: Piotr Mieszczański,

  Znieczulenie podpajęczynówkowe jest najczęściej wykonywaną blokadą centralną, która znajduje zastosowanie w licznych zabiegach – zwłaszcza podbrzusza, miednicy, kończyn dolnych a także w położnictwie. Ta postać znieczulenia charakteryzuje się dużą skutecznością, szybkim początkiem działania i bezpieczeństwem dla pacjenta – przy prawidłowej technice wykonania i właściwej ocenie wskazań oraz ryzyka.

  Więcej »
  .znieczulenie podpajęczynówkowe
 • Żywienie pacjentów po operacjach bariatrycznych

  2012-12-03

  Autor: Kamila Zacharewicz,

  Otyłość oraz schorzenia z nią współistniejące stanowią poważny problem w krajach uprzemysłowionych. W przypadku nieskuteczności metod zachowawczych, w zależności od wskazań, rozpatruje się leczenie operacyjne. Chirurgia bariatryczna konsekwentnie prowadzi do zmniejszenia masy ciała, łagodzi przebieg chorób współistniejących (zwłaszcza cukrzycy typu 2) oraz obniża długoterminową śmiertelność. Trwałe efekty uzależnione są od ścisłej współpracy ze strony pacjenta, która dotyczy głównie zmiany stylu życia oraz przestrzegania zaleceń żywieniowych. Niezależnie od typu przeprowadzonego zabiegu modyfikacja sposobu żywienia polega na obniżeniu wartości energetycznej diety, zmianie objętości i konsystencji spożywanych posiłków oraz odpowiednim doborze produktów spożywczych.

  Więcej »
« poprzednie   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  

Logowanie medi-ACCESS

Aby przeglądać ten dokument musisz być zalogowany

Rejestracja medi-ACCESS

Nie masz dostępu?

Zarejestruj się >>

Rejestracja jest bezpłatna

Regulaminy mediPORTALS.pl >>

Narzędzia

Partnerzy portalu:

Skróty

 • dla Lekarzy: pzwl.pl | medidiabetolog.pl | leczenieokolooperacyjne.pl | mediginekolog.pl  | zakrzepyizatory.pl
  dla Pielęgniarek i Położnych: nursing.com.pl
  dla Pacjentów: forumzdrowia.pl | dla Studentów: medistudent.pl
 • Zobacz produkty >>
 • Reklama w portalu >>